Toogler

Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete

30.11.2020 sa uskutoční webinár s názvom Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete.

Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia mladých ľudí je už teraz tvorcom našej budúcnosti.

Cieľom výberovej prednášky je poukázať na význam mäkkých zručností, tzv. „soft skills“, vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť, napr. pri videopohovore do zamestnania, rozširovaní on-line vzdelávania, či virtuálnom svete.

bližšie informácie

Zatvoriť