Toogler

Získanie ocenenia Vedec UNIZA do 35 rokov

Je nám cťou vám oznámiť, že naša kolegyňa Ing. Katarína Valášková, PhD. získala významné ocenenie.

Katarína Valašková sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti spolu s kolegami z Vedeckej školy profesora Klieštika zameriava na pentalógiu fundamentálnych problémov, resp. otázok finančného manažmentu: i) náklady kapitálu, ii) predikciu finančného zdravia, iii) kvantifikáciu a diverzifikáciu rizík a iv) optimalizáciu podnikových outputov na báze transferových cien. Je spoluautorkou dvoch vedeckých monografií a autorkou, resp. spoluautorkou 15 pôvodných vedeckých článkov publikovaných v impaktovaných časopisoch, z ktorých väčšina je zaradených v prvých dvoch kvartiloch. Mnohé z nich boli publikované v renomovaných vydavateľstvách ako Taylor & Francis, Springer alebo Elsevier. Článok Bankruptcy Prevention: New Effort to Reflect on Legal and Social Changes, ktorého je spoluautorkou bol databázou Web of Science od svojho publikovania v roku 2018 už päťkrát zaradený medzi Highly Cited Paper, čo ho zaraďuje medzi jedno percento najcitovanejších článkov v Sociálnych vedných disciplínach na svete. Na prácu Ing. Valaškovej bolo zaznamenaných 432 ohlasov a momentálna hodnota jej Hirschovho indexu je 12. Okrem publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj recenznej a redakčnej činnosti čoho dôkazom je 55 verifikovaných recenzií podľa Publons a členstvo v redakčných radách časopisov registrovaných v databázach SCOPUS alebo Web of Science. Je riešiteľkou dvoch projektov všeobecnej výzvy APVV a vedúcou riešiteľského kolektívu alebo spoluriešiteľkou ďalších piatich projektov VEGA.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov

Zatvoriť