Toogler

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS FPEDAS UNIZA

Predseda AS FPEDAS vyhlasuje doplňujúce voľby členov študentskej časti Akademického senátu FPEDAS UNIZA (zástupca za Katedru vodnej dopravy a Katedru železničnej dopravy).

Harmonogram

Kandidátna listina

Charakteristika Miroslav Koňa

Charakteristika Tatiana Pagáčová

Zápisnica - výsledky volieb

Zatvoriť