Toogler

doc. Dávid v novej sérii cyklu Veda v CENTRE o námornej doprave

V rámci cyklu Veda v centre sa v priestoroch Múzea dopravy uskutočnila prednáška docenta Dávida na tému Oceľoví giganti - námorná doprava. Doc. Dávid objasnil súčasnú pozíciu námornej dopravy vo svete, priblížil kontajnerizáciu nákladu, kontajnerové lode a ich vývoj, popísal rôzne európske námorné prístavy a ich kontajnerové terminály, ako aj spôsoby zvyšovania priepustnosti v týchto termináloch v podobe automatizácie manipulačných procesov.

Odkaz na videoprednášku

Zatvoriť