Toogler

Začínajúci pedagógovia absolvovali adaptačné vzdelávanie

Dňa 30. júna 2020 sa v Aule 1 uskutočnilo záverečné stretnutie k pilotnému ročníku Adaptačného vzdelávania na UNIZA pre začínajúcich odborných asistentov. Dva semestre trvajúce vzdelávanie pod názvom „Inžinierska pedagogika“, ktoré bolo zabezpečované Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA, úspešne absolvovali siedmi frekventanti z našej fakulty: Ing. Viktória Šimková, PhD., Lucia Michalková, PhD., Ing. Pavol Ďurana, PhD., Ing. Pavol Pecho, PhD., Ing. Matúš Materna, PhD., Ing. Jaroslav Frnda, PhD. a Ing. František Synák, PhD.

Po prezentovaní záverečných výstupov im prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. odovzdal osvedčenia o absolvovaní vzdelávania. Blahoželáme im a sme presvedčení, že táto aktivita prispeje k zvýšeniu kvality pedagogického procesu.

Naštartuj svoju kariéru v Slovnafte!

Prihlás sa do absolventského programu GROWWW na https://slovnaft.sk/growww a pomôž nám formovať budúcnosť spoločnosti. Hľadáme čerstvých absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia, aj tých, ktorí školu ukončili v roku 2019. Neváhaj dlho – prihlasovanie beží do 17.júla!

Webinár pre doktorandov

AZU organizuje webinár pre doktorandov všetkých slovenských univerzít, ktorí si chcú zlepšiť zručnosti pri vyhľadávaní v bibliografických a citačných databázach Web of Science a Scopus a zároveň chcú zlepšiť svoje doterajšie vedomosti o všetkých dostupných citačných databázach (WoS, Scopus, Current Contents Connect...).

Chceš vedieť aký je rozdiel medzi impactovaným a indexovaným časopisom?
Čo je Hirschov index? Ako nájsť svoje citácie a publikácie? Ako nájsť vedecké indexované a impactované časopisy? Odpovede na tieto otázky a na mnohé iné dostaneš na webinári.

Udalosť na FB

Voľnočasové aktivity vodákov

Študenti si krátia voľné chvíle na plachetniciach a plavidlách, najmä v Chorvátsku, kde objavujú krásy vodnej dopravy. Viac informácií nájdete na stránkach Katedry vodnej dopravy

Zatvoriť