Toogler

Konferencia indexovaná v databáze Web of Science

Zborník z 19. ročníka konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky bol po troch mesiacoch od vydania indexovaný v databáze Web of Science.

Ocenenie od vedeckého časopisu Electronics

Medzinárodný vedecký časopis Electronics (Impact Factor za rok 2018 je 1.764) udeľuje každoročne dvom mladým výskumníkom do 35 rokov cestovný grant na účasť na ľubovoľnej konferencii ako ocenenie za ich doterajšie publikačné výsledky. Tento rok je jedným z ocenených pracovník Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky – Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D. Pracovníkovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Certifikát

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

Leták

AZU spúšťa sériu webinárov

Kompletný rozpis webinárov na prvé dva týždne nájdete na našej webovej stránke: https://azu.sk/azu-spusta-seriu-webinarov/ a zároveň na našej FB stránke: https://www.facebook.com/pg/aktivitazvysujeuspech/events/?ref=page_internal

Podujatia sú bezplatné a je potrebné sa na ne registrovať cez formulár na jednotlivých udalostiach. Prvý bol v utorok o 11.00.

Sú zamerané na zaujímavé oblasti štúdia, vedy, výskumu a podnikania.

Tlačová správa

Zatvoriť