Toogler

Informácia pre uchádzačov na štúdium

FPEDAS, z dôvodu mimoriadnej situácii v SR a z dôvodu uzatvorených stredných škôl bude akceptovať prihlášky na štúdium aj bez ich potvrdenia strednou školou.

Termín na podávanie prihlášok pre 1. kolo prijímacieho konania na FPEDAS v prvom a druhom stupni štúdia sa posúva do 30. 4. 2020.

Deň otvorených dverí

Dňa 14. februára 2020 sa uskutočnil na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Deň otvorených dverí Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

S radosťou môžeme konštatovať, že zamestnanci fakulty mohli predstaviť viac ako 500 študentom stredných škôl jednotlivé študijné programy, ktoré poskytuje naša fakulta. Študenti mali taktiež možnosť oboznámiť sa s vysokou možnosťou uplatnenia v praxi po absolvovaní jednotlivých študijných programov, mali možnosť navštíviť jednotlivé pracoviská, laboratória fakulty a letecké výcvikové a vzdelávacie centrum v Dolnom Hričove, a taktiež získali informácie o bohatom študentskom živote na univerzite. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí navštívili deň otvorených dverí našej fakulty a tešíme sa na ďalšie stretnutia - možno aj v novom akademickom roku.

Výberové prednášky na KLD

Pod záštitou Katedry leteckej dopravy sa v dňoch 04.03.2020 a 05.03.2020 na letisku Hričov konali dve výberové prednášky: Plánovanie a monitorovanie letu v obchodnej leteckej doprave (Ing. Marek Frajt; oddelenie plánovania letov letky Ministerstva vnútra SR) a Mechanika letu so zameraním na druhý režim (doc. Radomír Orlita)

Zatvoriť