Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Zamestnanecká časť

 • Katedra cestnej a mestskej dopravy
  • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
  • Ing. Jozef Paľo, PhD.
 • Katedra leteckej dopravy
  • doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.
  • doc. JUDr. Ing. Alena Novak Sedláčková, PhD.
 • Katedra vodnej dopravy a dekanát
  • Ing. Tomáš Kalina, PhD.
  • Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
 • Katedra železničnej dopravy
  • doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
  • doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
 • Katedra KMAHI
  • Mgr. Patrik Böhm, PhD.
 • Katedra ekonomiky
  • doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
  • prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
 • Katedra spojov
  • prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc. (predseda AS)
  • doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková

Študentská časť

 • Ing. Andrea Galieriková (predseda Študentskej komory AS)
 • Miriam Birtusová
 • Boris Ďurko
 • Monika Jacková
 • Andrej Srňánek
 • Peter Bátory

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!