Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Predsedníčka vedeckej rady

 • prof. Ing. Anna Križanová, CSc.

Členovia vedeckej rady

 • prof. RNDr. Ing. Karol Achimský, CSc.
 • doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc.
 • Ing. Ján Breja
 • doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
 • doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
 • prof. Ing. Štefan Cisko, CSc.
 • DR. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 • Ing. Jozef Federič
 • prof. Ing. Michal Fendek, CSc.
 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.
 • prof. Ing. Alica Kalašová, CSc.
 • prof. Ing. Antonín Kazda, CSc.
 • prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
 • doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.
 • doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
 • prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.
 • doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková
 • prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
 • doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
 • prof. Ing. Mária Rostášová, PhD.
 • doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD.
 • prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek
 • prof. Ing. Jana Štofková, PhD.
 • prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.
 • prof. Ing. Milota Vetráková, PhD.
 • Ing. Ján Žačko

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!