Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Vedúci katedry: RNDr. Milan Stacho, PhD.
Sekretariát: Ing. Iveta Rovňaníková

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

Telefón: +421/41/513 32 51

Stránky udržiavané katedrou [nové okno] (za obsah zodpovedá katedra)

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!