Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Vedúci katedry: prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
ERASMUS koordinátor: doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Sekretariát: p. Juliana Blašková

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta PEDAS
Katedra leteckej dopravy
Univerzitná 8215/1
010 26  Žilina

Telefón: +421/41/513 34 51
Fax: +421/41/513 15 17

Stránky udržiavané katedrou [nové okno] (za obsah zodpovedá katedra)

Krátka charakteristika

Katedra leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline je centrom vzdelávania, výskumu a výcviku v civilnom letectve. KLD poskytuje akreditované študijné programy v trojstupňovom systéme vysokoškolského vzdelávania - bakalárske, inžinierske a doktorandské. Na komerčnej báze KLD poskytuje tiež zahajujúci kurz riadiacich letovej prevádzky a pilotný výcvik do úrovne kvalifikácie CPL/IR/MEP (Obchodný pilot s doložkou pre viacmotorové lietadlá a kvalifikáciou na lety podľa prístrojov) a teóriu do úrovne frozen ATPL (pilot dopravných lietadiel). KLD je tiež sídlom Národného výcvikového centra bezpečnosti v civilnom letectve SR (NVCB ŽU). Toto centrum vykonáva kurzy v súlade s predpismi EU pre všetky kategórie personálu v letectve. Kurzy sú navrhnuté na zvýšenie teoretických vedomostí personálu a technických zručností pri zvládaní množstva potenciálnych kritických situácií. Bezpečnostné kurzy sú certifikované Leteckým úradom Slovenskej republiky.

Základné oblasti výskumu a konzultačnej činnosti KLD zahrnujú:

  • Kapacita letísk a prevádzkový odhad,
  • Bezpečnosť civilnej leteckej dopravy,
  • Meteorológia a nebezpečné poveternostné javy,
  • Prevádzka a ekonomika leteckých spoločností,
  • Ľudský faktor,
  • Bezpečnosť všeobecného letectva,
  • Riadenie letovej prevádzky.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!