Toogler

Kolégium dekana

Predseda

 • prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
  dekan FPEDAS UNIZA

Členovia

 • prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
  prodekanka pre vzdelávanie FPEDAS UNIZA
 • prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
  prodekan pre vedu a výskum FPEDAS UNIZA
 • doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
  prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FPEDAS UNIZA
 • doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD.
  predsedníčka AS FPEDAS UNIZA
 • Ing. Viera Špalková
  tajomníčka FPEDAS UNIZA
 • prof. Ing. Jozef Gnap, CSc.
  vedúci Katedry cestnej a mestskej dopravy FPEDAS UNIZA
 • prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  vedúci Katedry ekonomiky FPEDAS UNIZA
 • Mgr. Patrik Böhm, PhD.
  vedúci Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky FPEDAS UNIZA
 • prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
  vedúci Katedry leteckej dopravy FPEDAS UNIZA
 • doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková
  vedúca Katedry spojov FPEDAS UNIZA
 • doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.
  vedúci Katedry vodnej dopravy FPEDAS UNIZA
 • doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
  vedúci Katedry železničnej dopravy FPEDAS UNIZA
 • doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.
Zatvoriť