Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Základné dokumenty

pdfVnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania na FPEDAS UNIZA

pdfPríloha č.1 - Nástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na FPEDAS UNIZA

pdfPríloha č.2 - Zoznam relevantnej riadiacej dokumentácie FPEDAS UNIZA

pdfPríloha č.3 - Štatút rady kvality UNIZA

pdfPríloha č.4 - Štruktúra správy z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality

pdfNástroj samohodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na FPEDAS UNIZA

pdfZoznam relevantnej riadiacej dokumentácie FPEDAS UNIZA

pdfŠtruktúra správy z hodnotenia Funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a karty sledovaných ukazovateľov kvality

Výsledky výskumov v oblasti kvality vzdelávania

pdfSpráva z vyhodnotenia dotazníkov o kvalite výučby a učiteľoch 2017/2018 - zimný semester [nové okno]

pdfSpráva z vyhodnotenia dotazníkov o kvalite výučby a učiteľoch 2016/2017 - letný semester [nové okno]

pdfSpráva z vyhodnotenia dotazníkov o kvalite výučby a učiteľoch 2016/2017 - zimný semester [nové okno]

pdfSpráva z vyhodnotenia dotazníkov o kvalite výučby a učiteľoch 2013/2014 [nové okno]

pdfSpráva z vyhodnotenia dotazníkov o kvalite výučby a učiteľoch 2012/2013 [nové okno]

pdfSpráva z vyhodnotenia dotazníkov o kvalite výučby a učiteľoch 2011/2012 [nové okno]

pdfSpráva z vyhodnotenia dotazníkov o kvalite výučby a učiteľoch 2010/2011 [nové okno]

Výsledky výskumov v oblasti kvality akademickej obce

pdfVyhodnotenie prieskumu u akademickej obce (2017)

pdfStanovisko UNIZA k pripomienkam z prieskumu (2017)

pdfVyhodnotenie prieskumu u akademickej obce (2015)

pdfStanovisko UNIZA k pripomienkam z prieskumu (2015)

pdfVyhodnotenie prieskumu u akademickej obce (2014)

Overovanie funkčnosti vnútorného systému kvality vzdelávania

pdfSpráva z hodnotenia funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na FPEDAS [nové okno]

Ostatné

pdfOdporúčania a vyjadrenia k pripomienkam z prieskumu akademickej obce v roku 2017

pdfRámcové výsledky prieskumu zameraného na úroveň informovanosti uchádzačov o štúdium na FPEDAS

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!