Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  • Vzor testu
  • Test z matematiky
  • Test zo všeobecných znalostí
  • Test z anglického jazyka
  • Test z francúzskeho jazyka
  • Test z nemeckého jazyka
  • Test zo španielskeho jazyka

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!