Toogler

Centrum psychologickej podpory

Poskytuje základnú poradenskú činnosť a základnú psychologickú starostlivosť študentom a zamestnancom univerzity.

Jeho úlohou je poskytovať psychologické, sociálne poradenstvo a intervencia orientovaná na rozvoj osobnosti a podporu pri riešení osobných a študijných problémov, záťažových situácií.

Odborní pracovníci centra poskytnú prvú psychologickú pomoc, krízovú intervenciu, príp. odporučia ďalšiu odbornú pomoc podľa závažnosti problému.

S čím Vám pomôžeme

Problémy študijného charakteru, partnerské a rodinné problémy, emocionálne problémy, osobné problémy, problémy v komunikácii, identifikácia kariérneho ukotvenia...

Zameranie činnosti centra psychologickej podpory

Krízová intervencia, pomoc so zvládaním psychickej záťaže a stresu, rozvoj osobnostného rastu, poradenstvo v oblasti psychohygieny...

Kto môže využiť poradenstvo

Vysokoškolskí študenti vo všetkých formách štúdia, zamestnanci univerzity a klientom môžu byť ojedinele i osoby súvisiace s daným problémom študenta.

Ako postupovať ak potrebujem podporu

1. krok

Poradenstvo prvého kontaktu zabezpečuje kancelária AA016. Obráťte sa osobne, telefonicky, e-mailom na odborného poradcu prvého kontaktu.

2. krok

Nebojte sa s dôverou obrátiť priamo na poradenského psychológa či odborného konzultanta (telefonicky, e-mailom) a dohodni si stretnutie. Sme tu pre Teba.

3. krok

Stretnutie sa uskutoční individuálne a diskrétne. Poradenský vzťah sa vyznačuje otvorenosťou a vysokým stupňom dôvery.

So zlomenou rukou sa normálne chodí k doktorovi, so zlomeným srdcom je normálne ísť k psychológovi

Príďte keď to potrebujete, nečakajte, kým to prejde alebo kým vám bude lepšie

Prosíme všímajte si aj ľudí v okolí a priveďte ich ak to potrebujú

Na koho sa obrátiť

Mgr. Peter Seemann, PhD.
Poradenský psychológ, psychoterapeut, profesionálny kouč
Miestnosť: BF339
tel.: +421 41 513 32 26
e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

  • Poskytnutie prvej psychologickej pomoci, krízovej intervencie.
  • Poskytnutie pomoci pri riešení záťažových situácií.
  • Poskytnutie konzultačnej, poradenskopsychologickej či psychodiagnostickej činnosti.
  • Sprostredkovanie kontaktov a doporučení na ďalšiu odbornú pomoc podľa charakteru problému.

Príklady situácií:

  • napäté situácie v rodine, partnerskom vzťahu, v škole,
  • stresy, úzkosti, depresie, fóbie, sebapoškodzovanie, samovražedné úvahy,
  • ohrozenie násilím, šikanou, či závislosťou,
  • hľadanie zmyslu života, smerovanie kariéry, osobný rozvoj,
  • zvládanie samoty, skúšok, štátnic.
Zatvoriť