Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Garanti, odborové komisie, školitelia, študijné plány, vyučujúci a skúšajúci v doktorandskom štúdiu

pdfGaranti, odborové komisie a školitelia v študijných odboroch FPEDAS [nové okno]

pdfŠtudijné plány a vyučujúci v študijných odboroch FPEDAS

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Doprava (denné štúdium) (účinnosť od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Doprava (externé štúdium) (platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Dopravné služby (denné štúdium) (účinnosť od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Dopravné služby (externé štúdium) (platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Poštové technológie (denné štúdium) (účinnosť od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Poštové technológie (externé štúdium) (platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku (denné štúdium) (účinnosť od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku (externé štúdium) (platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky (denné štúdium) (účinnosť od  )

pdfŠtudijný plán a vyučujúci v študijnom odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky (externé štúdium) (platí pre študentov, ktorí nastúpili na štúdium od  )

pdfZoznam členov komisií pre štátne skúšky v III. stupni štúdia na FPEDAS (účinnosť od 18.5. 2017)

 [nové okno]

pdfŠtruktúra komisií pre jednotlivé typy skúšok v doktorandskom štúdiu v študijných odboroch [nové okno]

Informačné listy predmetov študijných odborov doktorandského štúdia na FPEDAS

Informačné listy predmetov študijných odborov doktorandského štúdia podľa novej akreditácie sú dostupné v systéme vzdelavanie.uniza.sk (denné štúdium od akademického roka 2015/2016, externé štúdium od akademického roka 2016/2017)[nové okno]

Akademický kalendár doktorandského štúdia

Aktuálny akademický kalendár nájdete na WWW stránke v menu Štúdium, v podmenu Akademický kalendár.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!