Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

V akademickom roku 2015/2016 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline zabezpečuje výučbu v študijných odboroch a programoch:

Bakalárske štúdium

študijný odbor: 5.2.59 Doprava
študijné programy: Železničná doprava
Cestná doprava
Letecká doprava
Vodná doprava
Profesionálny pilot
študijný odbor: 5.2.60 a 8.2.2 Kombinácia študijného odboru poštové technológie a študijného odboru poštové služby
študijné programy: Poštové technológie a služby
študijný odbor: 8.2.1 Dopravné služby
študijné programy: Zasielateľstvo a logistika
študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
študijné programy: Ekonomika a manažment podniku
študijný odbor: 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment
študijné programy: Elektronický obchod a manažment

Inžinierske štúdium

študijný odbor: 5.2.59 Doprava
študijné programy: Železničná doprava
Cestná doprava
Letecká doprava
Vodná doprava
študijný odbor: 5.2.60 Poštové technológie
študijné programy: Poštové inžinierstvo
študijný odbor: 8.2.1 Dopravné služby
študijné programy: Zasielateľstvo a logistika
študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
študijné programy: Ekonomika a manažment podniku
študijný odbor: 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment
študijné programy: Elektronický obchod a manažment

Doktorandské štúdium

študijný odbor: 5.2.59 Doprava
študijné programy: Dopravná technika a technológia
študijný odbor: 5.2.60 Poštové technológie
študijné programy: Poštové technológie
študijný odbor: 8.2.1 Dopravné služby
študijné programy: Dopravné služby
študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku
študijné programy: Ekonomika a manažment podniku
študijný odbor: 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment
študijné programy: Ekonomika dopravy, spojov a služieb

Predmety, ktoré sa zabezpečujú v rámci jednotlivých študijných programov a obsah týchto predmetov si je možné prezrieť na tomto odkaze: ŠTUDIJNÉ PLÁNY FPEDAS.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!