Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Bakalárske štúdium
Študijný programPedagogický tajomník
cestná doprava Ing. Bibiána Poliaková, PhD.
železničná doprava doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD.
letecká doprava Ing. Radoslava Nichtová
profesionálny pilot Ing. Radoslava Nichtová
vodná doprava Ing. Tomáš Kalina, PhD.
poštové technológie a služby Ing. Martina Kováčiková, PhD.
zasielateľstvo a logistika Ing. Bibiána Poliaková, PhD.
ekonomika a manažment podniku Ing. Iveta Sedláková, PhD.
elektronický obchod a manažment Ing. Martina Kováčiková, PhD.
finančný manažment Ing. Iveta Sedláková, PhD.
Inžinierske štúdium
Študijný programPedagogický tajomník
cestná doprava Ing. Bibiána Poliaková, PhD.
železničná doprava doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD.
letecká doprava Ing. Radoslava Nichtová
technológia údržby lietadiel Ing. Radoslava Nichtová
vodná doprava Ing. Tomáš Kalina, PhD.
poštové inžinierstvo Ing. Martina Kováčiková, PhD.
zasielateľstvo a logistika Ing. Bibiána Poliaková, PhD.
ekonomika a manažment podniku Ing. Iveta Sedláková, PhD.
elektronický obchod a manažment Ing. Martina Kováčiková, PhD.
finančný manažment Ing. Iveta Sedláková, PhD.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!