Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Bakalárske štúdium
Študijný programŠtudijný poradca
cestná doprava 1. ročník - prof. Ing. Alica Kalašová, PhD.
2. ročník - Ing. Jozef Paľo, PhD.
3. ročník - Ing. Branislav Šarkan, PhD.
železničná doprava doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.
letecká doprava 1. ročník - Ing. Sandra Krollová, PhD.
2. ročník - doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
3. ročník - doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.
profesionálny pilot Ing. Roman Topolčány, PhD.
vodná doprava 1. ročník - Ing. Anežka Grobarčíková
2. ročník - Ing. Andrea Galieriková
3. ročník - Ing. Peter Piala
poštové technológie a služby 1. ročník - Ing. Petra Hollá Bachanová, PhD.
2. ročník - Ing. Jana Beňušová
3. ročník - Ing. Jiří Tengler, PhD.
zasielateľstvo a logistika 1. ročník - doc. Ing. Vladimír Rievaj, PhD.
2. ročník - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
3. ročník - Ing. Jaroslava Kubáňová, PhD.
ekonomika a manažment podniku 1. ročník - Ing. Erika Spuchľaková, PhD.
2. ročník - doc. Ing. Darina Chlebíková, PhD.
3. ročník - Ing. Viera Šukalová, PhD.
elektronický obchod a manažment 1. ročník - Ing. Petra Hollá Bachanová, PhD.
2. ročník - Ing. Jana Beňušová
3. ročník - Ing. Jiří Tengler, PhD.
Inžinierske štúdium
Študijný programŠtudijný poradca
cestná doprava 1. ročník - doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
2. ročník - doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.
železničná doprava doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD.
letecká doprava 1. ročník - prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
2. ročník - doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.
vodná doprava 1. ročník - Ing. Martin Jurkovič, PhD.
2. ročník - Ing. Tomáš Kalina, PhD.
poštové inžinierstvo 1. ročník - Ing. Pavel Kaštánek
2. ročník - Ing. Peter Kolarovszki, PhD.
zasielateľstvo a logistika 1. ročník - doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
2. ročník - Ing. Bibiána Poliaková, PhD.
dopravné inžinierstvo 1. ročník - Ing. Jozef Paľo,PhD.
2. ročník - doc. Ing. Marián Gogola, PhD.
ekonomika a manažment podniku 1. ročník - Ing. Martina Gogolová, PhD.
2. ročník - Ing. Ľubica Gajanová, PhD.
elektronický obchod a manažment 1. ročník - Ing. Pavel Kaštánek
2. ročník - Ing. Peter Kolarovszki, PhD.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!