Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Tvorba podkladov pre plány dopravnej obslužnosti s využitím dopravno-plánovacích softvérov
Číslo projektu: 1/KCMD/2017
Názov projektu: Tvorba podkladov pre plány dopravnej obslužnosti s využitím dopravno-plánovacích softvérov
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Černický, PhD.
Stanovenie hodnoty reakčného času vodiča ako základného vstupu pri technickej analýze dopravných nehôd
Číslo projektu: 2/KCMD/2017
Názov projektu: Stanovenie hodnoty reakčného času vodiča ako základného vstupu pri technickej analýze dopravných nehôd
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simona Kubíková, PhD.
Zdržania vozidiel verejnej osobnej dopravy na komunikačnej sieti miest
Číslo projektu: 3/KCMD/2017
Názov projektu: Zdržania vozidiel verejnej osobnej dopravy na komunikačnej sieti miest
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Kupčuljaková, PhD.
Analýza rizikového správania vodičov na vybraných úsekoch cestných komunikácií
Číslo projektu: 4/KCMD/2017
Názov projektu: Analýza rizikového správania vodičov na vybraných úsekoch cestných komunikácií
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
Meranie závislosti „sila-deformácia“ pri namáhaní trupu post-mortem zvieracieho modelu v ťahu
Číslo projektu: 5/KCMD/2017
Názov projektu: Meranie závislosti „sila-deformácia“ pri namáhaní trupu post-mortem zvieracieho modelu v ťahu
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Ondruš, PhD.
Využitie geografických informačných systémov na analýzu charakteristík v riešenom území s akcentom na dopravné vzťahy
Číslo projektu: 6/KCMD/2017
Názov projektu: Využitie geografických informačných systémov na analýzu charakteristík v riešenom území s akcentom na dopravné vzťahy
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bibiana Poliaková, PhD.
Znižovanie odporu vzduchu cestných vozidiel a jeho vplyv na životné prostredie
Číslo projektu: 7/KCMD/2017
Názov projektu: Znižovanie odporu vzduchu cestných vozidiel a jeho vplyv na životné prostredie
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
Ďalšie aplikácie Markovových reťazcov
Číslo projektu: 1/KKMaHI/2017
Názov projektu: Ďalšie aplikácie Markovových reťazcov
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oľga Blažeková, PhD.
Deskriptívna geometria na slovenských univerzitách dnes a zajtra
Číslo projektu: 2/KKMaHI/2017
Názov projektu: Deskriptívna geometria na slovenských univerzitách dnes a zajtra
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Viera Čmelková, PhD.
Využívanie informačných technológií v doprave a spojoch
Číslo projektu: 3/KKMaHI/2017
Názov projektu: Využívanie informačných technológií v doprave a spojoch
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Daniela Šusteková, PhD.
Preskúmanie možností SW a HW rozšírenia kľúčových funkcionalít letového simulátora ELITE
Číslo projektu: 1/KLD/2017
Názov projektu: Preskúmanie možností SW a HW rozšírenia kľúčových funkcionalít letového simulátora ELITE
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Filip Škultéty, PhD.
Cash management komerčných bánk v podmienkach Slovenskej republiky
Číslo projektu: 1/KS/2017
Názov projektu: Cash management komerčných bánk v podmienkach Slovenskej republiky
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Beňušová
Trh práce a politika zamestnanosti v SR a EÚ
Číslo projektu: 2/KS/2017
Názov projektu: Trh práce a politika zamestnanosti v SR a EÚ
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miriam Garbárová, PhD.
Faktory ovplyvňujúce úspešnú webovú prezentáciu vzdelávacej inštitúcie
Číslo projektu: 3/KS/2017
Názov projektu: Faktory ovplyvňujúce úspešnú webovú prezentáciu vzdelávacej inštitúcie
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zuzana Kolarovszká PhD.
Uplatňovanie výskumu trhu pre potreby marketingového rozhodovania
Číslo projektu: 4/KS/2017
Názov projektu: Uplatňovanie výskumu trhu pre potreby marketingového rozhodovania
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Alena Košťálová, PhD.
Model analýzy regionálnych disparít v sektore IKT
Číslo projektu: 5/KS/2017
Názov projektu: Model analýzy regionálnych disparít v sektore IKT
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emília Madudová, PhD.
Chytrý poštovní kontejner
Číslo projektu: 6/KS/2017
Názov projektu: Chytrý poštovní kontejner
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jiří Tengler, PhD.
Propulzia lodí vnútrozemskej plavby pri obmedzujúcich parametroch plavebnej dráhy
Číslo projektu: 1/KVD/2017
Názov projektu: Propulzia lodí vnútrozemskej plavby pri obmedzujúcich parametroch plavebnej dráhy
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Jurkovič, PhD.
Identifikácia rizík v železničnej doprave a možnosti eliminácie vzniknutých rizík prostredníctvom efektívneho koncipovania tarifnej politiky
Číslo projektu: 1/KŽD/2017
Názov projektu: Identifikácia rizík v železničnej doprave a možnosti eliminácie vzniknutých rizík prostredníctvom efektívneho koncipovania tarifnej politiky
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lenka Černá, PhD.
Vplyv kvality informácií na zákazníkov v železničnej osobnej doprave
Číslo projektu: 2/KŽD/2017
Názov projektu: Vplyv kvality informácií na zákazníkov v železničnej osobnej doprave
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Lalinská
Návrh metodiky verejných súťaží na poskytovanie výkonov v diaľkovej osobnej železničnej doprave
Číslo projektu: 3/KŽD/2017
Názov projektu: Návrh metodiky verejných súťaží na poskytovanie výkonov v diaľkovej osobnej železničnej doprave
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Meško, PhD.
Preprava imobilných cestujúcich v železničnej doprave s ohľadom na štandardy kvality
Číslo projektu: 4/KŽD/2017
Názov projektu: Preprava imobilných cestujúcich v železničnej doprave s ohľadom na štandardy kvality
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lumír Pečený, PhD.
Postavenie medzinárodnej železničnej dopravy v rámci Schengenského priestoru
Číslo projektu: 5/KŽD/2017
Názov projektu: Postavenie medzinárodnej železničnej dopravy v rámci Schengenského priestoru
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladislav Zitrický, PhD.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!