Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Posudzovanie súbežnosti verejnej osobnej dopravy
Číslo projektu: 1/KCMD/2018
Názov projektu: Posudzovanie súbežnosti verejnej osobnej dopravy
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Černický, PhD.
Stanovenie hodnoty reakčného času vodiča ako základného vstupu pri technickej analýze dopravných nehôd - 2. fáza: praktické testy
Číslo projektu: 2/KCMD/2018
Názov projektu: Stanovenie hodnoty reakčného času vodiča ako základného vstupu pri technickej analýze dopravných nehôd - 2. fáza: praktické testy
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simona Kubíková, PhD.
Posudzovanie vplyvu preferenčných opatrení na plynulosť prejazdu vozidiel verejnej dopravy križovatkami
Číslo projektu: 3/KCMD/2018
Názov projektu: Posudzovanie vplyvu preferenčných opatrení na plynulosť prejazdu vozidiel verejnej dopravy križovatkami
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jana Kupčuljaková, PhD.
Možnosti implementácie európskych „best practices“ v rámci vzdelávania a výskumu v oblasti Inteligentných dopravných systémov vo vybraných pilotných krajinách Južnej Ameriky
Číslo projektu: 4/KCMD/2018
Názov projektu: Možnosti implementácie európskych „best practices“ v rámci vzdelávania a výskumu v oblasti Inteligentných dopravných systémov vo vybraných pilotných krajinách Južnej Ameriky
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslava Mikušová, PhD.
Skúmanie priebehu závislosti „sila-deformácia“ pri namáhaní vybraného modelu
Číslo projektu: 5/KCMD/2018
Názov projektu: Skúmanie priebehu závislosti „sila-deformácia“ pri namáhaní vybraného modelu
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ján Ondruš, PhD.
Vplyv aerodynamických vlastností vozidiel v cestnej doprave na ich prevádzku
Číslo projektu: 6/KCMD/2018
Názov projektu: Vplyv aerodynamických vlastností vozidiel v cestnej doprave na ich prevádzku
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.
ZKvantifikácia škodlivín výfukových plynov cestných vozidiel počas jazdnej skúšky
Číslo projektu: 7/KCMD/2018
Názov projektu: Kvantifikácia škodlivín výfukových plynov cestných vozidiel počas jazdnej skúšky
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Branislav Šarkan, PhD.
Predikcia pomocou Markovových reťazcov
Číslo projektu: 1/KKMaHI/2018
Názov projektu: Predikcia pomocou Markovových reťazcov
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oľga Blažeková, PhD.
Výskum vplyvu zmeny atmosférických podmienok na termodynamický cyklus malého prúdového motora
Číslo projektu: 1/KLD/2018
Názov projektu: Výskum vplyvu zmeny atmosférických podmienok na termodynamický cyklus malého prúdového motora
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jozef Čerňan, PhD.
Faktory ovplyvňujúce vznik a vývoj digitálnych mien – fáza 3
Číslo projektu: 1/KS/2018
Názov projektu: Faktory ovplyvňujúce vznik a vývoj digitálnych mien – fáza 3
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Ekonomická udržateľnosť sektora IKT
Číslo projektu: 2/KS/2018
Názov projektu: Ekonomická udržateľnosť sektora IKT
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Emília Madudová, PhD.
Návrh metodiky implementace RFID technologie pro specifické požadavky podniku
Číslo projektu: 3/KS/2018
Názov projektu: Návrh metodiky implementace RFID technologie pro specifické požadavky podniku
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jiří Tengler, PhD.
Určenie stability a zmeny stavu plávateľnosti lode pri prijatí alebo odobratí záťaže
Číslo projektu: 1/KVD/2018
Názov projektu: Určenie stability a zmeny stavu plávateľnosti lode pri prijatí alebo odobratí záťaže
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Jurkovič, PhD.
Metodický postup pre tvorbu taríf v železničnej nákladnej doprave
Číslo projektu: 1/KŽD/2018
Názov projektu: Metodický postup pre tvorbu taríf v železničnej nákladnej doprave
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lenka Černá, PhD.
Nástroje dopravnej politiky EÚ na podporu železničnej dopravy a ich účinnosť
Číslo projektu: 2/KŽD/2018
Názov projektu: Nástroje dopravnej politiky EÚ na podporu železničnej dopravy a ich účinnosť
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Danka Harmanová, CSc.
Úloha železničnej dopravy pri zabezpečení logistických procesov v segmente automotive
Číslo projektu: 3/KŽD/2018
Názov projektu: Úloha železničnej dopravy pri zabezpečení logistických procesov v segmente automotive
Doba riešenia:
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladislav Zitrický, PhD.

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!