Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

, všetky stránky na http://fpedas.uniza.sk vyhovujú Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/. Úroveň zhody AAA.

  • Technológie, na ktorých obsah „závisí“ sú: HTML5, JPEG, PDF.
  • Technológie, ktoré obsah „používa, ale nezávisí na nich“ sú: CSS3, JavaScript, PNG.
  • Tento obsah bol testovaný použitím nasledujúcich používateľských agentov a podporných technológií: Opera 15 na Windows 8 s Jaws 14.
  • Valid HTML5!
  • Valid CSS3!
  • Zhoda úrovne AAA, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!