Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Štatistický prehľad mobilít zamestnancov a študentov fakulty a prijatých návštev uskutočnených v priebehu roka je zostavený tak aby boli zrejmé smery zahraničných aktivít fakulty. Prehľad ďalej ukazuje tiež účel v medzinárodných kontaktoch a význam týchto aktivít pre fakultu.

 

prijaty vyvoj

 

cesty vyvoj

 

Vývoj počtu prijatých a vyslaných pedagógov v rámci programu Erasmus:

Erasmus ucitelia

Dosiahli ste koniec stránky. Kliknite sem pre vrátenie sa hore!