Toogler

Čo je to Zamestnanecký portál

Od decembra 2016 majú interní zamestnanci UNIZA prístup na Zamestnanecký portál verejných vysokých škôl ESS.

Cieľom sprístupnenia portálu ESS je znižovať prevádzkové náklady a zvyšovať efektívnosť podporných procesov a poskytnúť zamestnancom kvalitnejšie elektronické služby.

Portál ESS je modulom systému SAP-SOFIA, ktorý využíva väčšina slovenských univerzít a mnoho zahraničných univerzít. Na portáli ESS je elektronická forma dokladu o odmene, t. j. výplatná páska vo formáte PDF a je dostupná aj cez webový prehliadač aj mimo univerzitnú sieť. Oficiálne podporovaný je prehliadač Internet Explorer.

Prihlásenie

prihlasovacie meno: 110PRIEZVIS (max. 12 znakov)
inicializačné heslo: rodné číslo (bez lomky)

  • toto heslo slúži len na prvé prihlásenie a musí sa zmeniť.

Nové heslo musí obsahovať:

  • aspoň 8 znakov
  • aspoň 1 VEĽKÉ a 1 malé písmeno
  • aspoň 1 číslo
  • môže obsahovať ďalšie znaky ako napr. ?:@!_*

Po treťom nesprávnom zadaní hesla bude účet zablokovaný. Pri strate hesla Vám bude vygenerované nové inicializačné heslo. Pozor, systém si pamätá heslá a nedovolí nastaviť rovnaké heslo opakovane, v prípade ďalších otázok nás kontaktujte na ess@uniza.sk.

Na koho sa obrátiť

Ing. Jana Hudecová, PhD.
tel.: +421 41 513 18 47
e-mail: jana.hudecova@uniza.sk
e-mail: ess@uniza.sk

Zatvoriť