Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

Organizačný a prípravný výbor

 

 

Organizačný výbor konferencie

 

prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. (predseda)

doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.

doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Ing. Jana Kupčuljaková, PhD.

Ing. Štefánia Semanová, PhD.

Ing. Ján Ondruš, PhD.

Ing. Jozef Paľo, PhD.

Ing. Jaroslava Kubáňová, PhD.

 

 

Sekretariát konferencie

 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra cestnej a mestskej dopravy

Univerzitná 8215/1, budova BF, 010 26 Žilina, Slovakia

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg/220px-Flag_of_Slovakia.svg.png

 

Ing. Renáta Škulcová, tel.: +421– 41- 5133501, 5133500

Zuzana Benedigová, tel.: +421 – 41- 5133512

Fax : ++ 421 – 41-5131 523, 5131 527

e-mail: kcmd@fpedas.uniza.sk

 

http://flags.fmcdn.net/data/flags/h80/gb.png

Ing. Štefánia Semanová, PhD., tel.: +421– 41- 5133519

e-mail: stefania.semanova@fpedas.uniza.sk

 

 

Odborná spolupráca:

 

http://files.rltransport.sk/200000042-b02e9b12ba/cesmad_slovakia.gif

 

 

 

Mediálni partneri:

 

 

nové logo TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Programový výbor

Organizačný výbor

Cieľ konferencie

Rámcový program

Organizačné  pokyny

Platobné inštrukcie

Registračný formulár

Šablóna článku

Reklama a partneri

História konferencie

English

 

Pozvánka na stiahnutie

 

Slovak Republic Flag

 

Flag of United Kingdom

 

Ubytovanie

 

 

Mapy:

 

miesto konania

konferencie