Katedra cestnej a mestskej dopravy

 

 

Organizačné pokyny

 

 

Miesto konania:                

AULA NG01 – Datalan

 

Žilinská univerzita v Žiline

Veľký diel

Univerzitná 1

010 26 Žilina

 

GPS: 49° 12′ 10.56″ S, 18° 45′ 22.86″ V

(www.fpedas.uniza.sk)

 

 

Rokovací jazyk:                

slovenský, český,  anglický

 

 

 

Konferenčné poplatky:

 

Účasť

 

DO 30.6.2018       

OD 1.7.2018

Aktívna účasť (prednášajúci)

2 dni

(4.-5.10.2018)

170 €

204 €

Aktívna účasť (prednášajúci a publikovanie vo WoS)

2 dni

(4.-5.10.2018)

240 €

288 €

Pasívna účasť

1 deň

(4.10.2018)

110 €

132 €

Pasívna účasť

2 dni

(4.-5.10.2018)

190 €

228 €

Publikovanie príspevku v zborníku WoS  

(bez účasti/max. dvaja autori) - SR

-

150 €

180 €

Publikovanie príspevku v zborníku WoS  

(bez účasti/max. dvaja autori) – mimo SR

-

125 €

150 €

Sponzorstvo

-

Individuálne

Individuálne

Reklama v zborníku (1 strana)

vrátane jedného účastníckeho poplatku

-

450 €

540 €

Umiestnenie reklamného bannera

vrátane jedného účastníckeho poplatku

-

500 €

600 €

                                                                             

 

Účastníkom  zo štátnej  a verejnej správy  bude po dohode s organizátormi poskytnutá zľava.

 

Výška poplatku je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Zahŕňa náklady na organizačné a materiálové zabezpečenie konferencie.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame. Na konferenciu je možné vyslať náhradníka. Konferenčné materiály budú zaslané poštou.

Účastnícke poplatky pre generálneho a hlavných reklamných partnerov konferencie a firemné prezentácie sú individuálne (okrem vyššie uvedených)  a je potrebné dohodnúť s organizačným garantom: e-mail: jozef.gnap@fpedas.uniza.sk

Dôležité termíny:

 

Vyplnenie  registračného formulára

30.6.2018

Akceptácia abstraktu

16.7.2018

Zaslanie príspevku

31.8.2018

Zaslanie objednávky reklamy spolu s predlohou

10.9.2018

Vyplnenie registračného formulára  a úhrada zvýhodneného konferenčného poplatku

30.06.2018

Vyplnenie registračného formulára  a úhrada konferenčného poplatku zvýšeného o 20%

28.09.2018

Konanie konferencie

4. – 5. 10. 2018

 

 

Informácie pre autorov príspevkov a účastníkov konferencie:

 

·      abstrakt: max. 150 slov

·      dĺžka príspevku: min. 6 a max. 14 strán

·      registračný formulár nájdete TU alebo v sekcii „Na stiahnutie“  

·      šablónu príspevku nájdete  TU alebo v sekcii „Na stiahnutie“ 

·      zaslanie príspevku/posteru  na cmdtur@fpedas.uniza.sk

·      zaslanie objednávky reklamy spolu s predlohou na jan.ondrus@fpedas.uniza.sk

                  

 

 

 

 

 

Odborná spolupráca:

 

http://files.rltransport.sk/200000042-b02e9b12ba/cesmad_slovakia.gif

 

 

 

 

 

Mediálni partneri:

 

 

nové logo TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná stránka

Programový výbor

Organizačný výbor

Cieľ konferencie

Rámcový program

Organizačné  pokyny

Platobné inštrukcie

Registračný formulár

Šablóna príspevku

Reklama a partneri

História konferencie

English

 

Pozvánka na stiahnutie

 

Slovak Republic Flag

 

Flag of United Kingdom

 

Ubytovanie

 

 

Mapy:

 

miesto konania

konferencie