Hlavní prednášajúci


prof. dr hab. Dorota Jelonek (Poland)

György Iván Neszmélyi Ph.D. (Hungary)

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (Slovakia)

prof. Ing. Mária Rostášová, PhD. (Slovakia)

 

Miesto konania – Zasadačka Vedeckej rady UNIZA, Nová menza