browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: november 2007

Odborná exkurzia žst. Bohumín 23.11.2007

23.11.2007 uspořádal Klub priateľov železníc při Žilinskej univerzite, člen Slovenské vedecko-technické spoločnosti dopravy exkurzi do železniční stanice a depa v Bohumíně. Celá akce, lépe řečeno její plánování však začalo mnohem dříve než 23.11. v 6.20, kdy byl plánovaný sraz na nádraží v Žilině.

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Odborná exkurzia žst. Bohumín 23.11.2007

2. návšteva SOUŽ Trenčín 20.11.2007

Keď sme tak na začiatku tohto semestra ako obvykle premýšľali, ako by sme vyplnili jednotlivé mesiace našimi akciami, dal predseda dobrú pripomienku – čo takto sa znova vybrať do Trenčína. Po dobrých skúsenostiach s pred necelých dvoch rokov, sa nakoniec návrh schválil, a tak som sa mohol pustiť pomaly do jednania.

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na 2. návšteva SOUŽ Trenčín 20.11.2007