browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: apríl 2011

Pardubice, Nymburk, ZŽO Cerhenice 14 – 15.4.2011

V spolupráci s KŽD, konkrétne vďaka iniciatíve Doc. Jozefa Gašparíka PhD. a Ing. Lumíra Pečeného sa v apríli 2011 realizovala dvojdňová exkurzia do Pardubíc (14.- 15.4.2011). Po príchode do Pardubíc sa navštívilo dopravné laboratórium Dopravnej fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice. Účastníci si mohli vyskúšať riadenie dopravy na tamojšom koľajisku počas niekoľkohodinového cvičenia. Nasledoval voľný program a nocľah na miestnej „koleji“.

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na Pardubice, Nymburk, ZŽO Cerhenice 14 – 15.4.2011