browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Monthly Archives: september 2019

KPŽ dobýva Prahu

V druhý septembrový týždeň roku 2019 sme zrealizovali dlho plánovanú akciu s pracovným názov „KPŽ dobýva Prahu“. Išlo o absolvovanie série exkurzií v Prahe a okolí, ktoré by z „časopriestorových“ dôvodov boli samostatne realizovateľné len veľmi problematicky. Štvordňovej akcie sa zúčastnilo spolu desať „klubistov“. Akcia započala už v utorok 10.09.2019, ktorý bol pomyselným nultým dňom výpravy. V tento deň sme sa … Continue reading »

Categories: Akcie | Komentáre vypnuté na KPŽ dobýva Prahu