browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Mimoriadna jazda KPŽŽU po bratislavskom uzle 24.2.2018

Posted by on 7. marca 2018

Na sobotu 24. februára 2018 klub zorganizoval ďalšiu jazdu, tentokrát po bratislavských železničných spojkách a aj s účasťou verejnosti. Dlho pripravovaná akcia bola uskutočnená vďaka ústretovosti Regiojetu, ktorý nám na jazdu ochotne zapožičal vlastnú motorovú jednotku radu 845 (628.302). Ostatne, jazdu inicioval a sprostredkovával bývalý člen KPŽ a dnes zamestnanec Regiojetu Bystrík Strečanský. O jazdu bol veľký záujem, počet cestujúcich prekročil číslo 90 a jazdy sa dokonca zúčastnil aj televízny štáb RTVS.

V sobotu ráno sa organizátori stretli na bratislavskej hlavnej stanici, kde pripravili zverenú jednotku (vyvesenie klubovej vlajky, rozmiestnenie propagačných materiálov a pripraveného bulletinu k jazde po súprave). Krátko po desiatej bola jednotka pristavená k 4.nástupišťu, kde už čakala časť zúčastnených „klubistov“ aj prví cestujúci z radov verejnosti. Na rad prišla kontrola rezervácií a výdaj špeciálne na túto príležitosť zhotovených cestovných lístkov a o 10:38 sa mimoriadny vlak, v súlade s cestovným poriadkom, vydal na cestu. Trasa vlaku, ktorý začínal aj končil na hlavnej stanici, zahŕňala jazdu po väčšine územia hlavného mesta. Prešli sme cez odbočku Vinohrady a Rendez do Vajnôr, odtiaľ úvraťovo cez tzv. Modrý most do stanice Bratislava predmestie a ďalej cez Nové Mesto, Ústrednú nákladnú stanicu, známy, no osobnými vlakmi už a ešte nevyužívaný Prístavný most a Petržalku až do prihraničných Rusoviec a späť rovnakou, no atraktívnou trasou do Nového Mesta a spojkou na hlavnú stanicu, kam náš vláčik dorazil so zanedbateľným minútovým meškaním o 13:05. V staniciach Bratislava-Vajnory, Bratislava-Petržalka a Rusovce bol cestujúcim umožnený výstup z vlaku za účelom vytvorenia pamätných fotografií. Po príchode na hlavnú stanicu sme v zázemí Regiojetu absolvovali obsiahlu, ale mimoriadne zaujímavú prednášku o tejto spoločnosti a jej prevádzke na železnici.
Pri pobyte v Petržalke došlo k milej situácií, kedy do nášho vlaku smer Hlavná stanica pristúpili dvaja ďalší cestujúci cestujúci z Viedne, nevediac, že ide o mimoriadny vlak. Samozrejme sme ich prepravili grátis a omnoho rýchlejšie ako mestskou hromadnou dopravou. A práve to bol jeden z našich cieľov – poukázanie na trestuhodné nevyužívanie pomerne hustej siete železníc v Bratislave prímestskými osobnými vlakmi. Robili sme to však aj z nadšenia a túžby sa previezť po tratiach, po ktorých sme doteraz nemali možnosť sa previezť. Jazda sa podľa vyjadrení cestujúcich vyjadrila, čo je impulzom pre organizáciu ďalších podobných akcií.

Záverom ostáva poďakovať zamestnancom Regiojetu za ich maximálnu ochotu a úsilie pri realizácií jazdy, ktorá by sa bez nich určite neuskutočnila (menovite manažér prevádzky Bystrík Strečanský, rušňovodič Marek Ružička, PR manažér Martin Žarnovický, dispečer Lukáš Salenka a členovia klubu – technológ Michal Vojčinák a steward Štefan Bagota). Taktiež ďakujeme Ing. Lenke Černej a organizácií Aktivita zvyšuje úspech za všetečnú pomoc pri organizácií tejto akcie.

Adam Gajdoš

predseda KPŽŽU

Reportáž RTVS
Reportáž vlaky.net

Comments are closed.