browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Exkurzia v podniku ArcelorMittal Ostrava 14.11.2016

Posted by on 23. decembra 2016

V pondelok 14.11.2016 sa 17 členov stretlo po šiestej hodine rannej na žilinskej stanici, odkiaľ sme s prestupom v Českom Těšíne cestovali do stanice Ostrava-Kunčice. Odtiaľ sme pešo prešli k riaditeľstvu ArcelorMittalu, kde sme po absolvovaní krátkej prednášky BOZP a vyfasovaní ochranných pomôcok sme spolu s členmi Opavského železničného klubu (ktorý si exkurziu vybavil nezávisle na nás a len náhodou sme ju absolvovali v rovnaký deň) nasadli do pripraveného autobusu, ktorý nás vozil po areáli. Ešte pred našou prvou zastávkou – rušňovým depom – sme sa dozvedeli základné informácie o podniku. V rušňovom depe sme dostali podrobný výklad o rušňovom parku v súčasnosti aj minulosti. Potom sme na chvíľu navštívili pracovisko naftárov, odkiaľ sme sa presunuli na miestne stavadlo, odkiaľ sa ovláda časť koľajiska. Potom sme mali v pláne navštíviť valcovňu, tá však v ten deň nerobila. Rovnako aj na šrotisku bol práve kľud. Preto sme sa už presunuli do hlavnej budovy Závodu 5 – Doprava, kde sme si prezreli pracovisko dispečera a štyroch výpravcov, ktorý diaľkovo riadia prakticky celú železničnú dopravu v podniku a oboznámili sme sa s ich pracovnou náplňou a povinnosťami. Tým naša exkurzia v podniku prakticky skončila, už sme len na riaditeľstve odovzdali zapožičané OOPP. Následne sme sa presunuli električkou do centra mesta, kde väčšina členov absolvovala spoločný obed. Potom sme sa už len presunuli na stanicu Ostrava střed, resp. Ostrava hlavní nádraží, odkiaľ sme vlakom odišli do Žiliny.

 

Adam Gajdoš

Comments are closed.