spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer

doc. Dr. Ing. Margita Maječáková

doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková
vedúca Katedry spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

Aktuálne číslo  II/2017 >>

spacer

spacer

spacer

Vážení čitatelia,

sme veľmi radi, že ste prejavili priazeň sledovaním obsahu nášho vedeckého časopisu s názvom Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod.

Časopis nám napomáha v publikovaní výsledkov vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti realizovanej na Katedre spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá v súčasnosti garantuje študijné programy Poštové technológie a služby, Poštové inžinierstvo a Elektronický obchod a manažment v prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia.

Zámerom časopisu je vytvoriť priestor pre autorov z vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií, ako aj pre autorov z praxe, ktorí sa chcú podeliť so svojimi výsledkami výskumov, skúsenosťami, postrehmi a prispieť k tvorbe nových poznatkov na trhu so službami, informačno-komunikačnými technológiami a v oblasti riadenia spoločnosti pri prechode na znalostnú ekonomiku.

Naším cieľom je posilniť spoluprácu podnikovej sféry s oblasťou vedy a výskumu práve výmenou poznatkov a skúseností prínosných pre obidve strany.

Dúfame, že náš cieľ nám pomôžete napĺňať aj vy vašou aktívnou participáciou a tak zdieľať vaše výsledky s akademickou sférou a širokou odbornou verejnosťou.ISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.