spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

OBSAH

Aplikácia diagnostickej metódy FMEA v kuriérskej spoločnosti DPD
GAŠPEROVÁ Lucia

 

Ponuka a dopyt po Instant messagingu generácie Y
GLONČÁKOVÁ Adriana
MADUDOVÁ Emília

 

Teoretické vymedzenie pridanej hodnoty z pohľadu zúčastnených subjektov hodnotového reťazca
HROMADÍKOVÁ Radka
TENGLER Jiří

 

Hodnotiace kritéria elektronických obchodov z pohľadu ochrany spotrebiteľa MAJERČÁKOVÁ Margita

 

Návrh online marketingovej stratégie vo vybranej spoločnosti
MATÚŠKOVÁ Mária
PECHOTA Matej
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

 

Analýza mobilných aplikácií vybraných národných poskytovateľov poštových služieb OTTO Ivan
VACULÍK Juraj

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis I/2017

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.