spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - I/2006

ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Kvalita poštových služieb
ACHIMSKÝ Karol

Hodnotový reťazec a stratégia diferenciácie v poštovom podniku
ČOREJOVÁ Tatiana
GOČÁLOVÁ Lívia

K problematike stanovenia počtu zamestnancov
KAŠTÁNEK Pavel
PAĎOUROVÁ Anna

Liberalizácia poštového trhu
KREMEŇOVÁ Iveta
PALKOVÁ Jana

Analýza trhu internetovej reklamy v slovenskej republike
MADLEŇÁK Radovan

K problematike vecnej a cenovej regulácie poštových služieb
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Informačné a asistenčné služby Slovak Telecomu, a.s.
MAJERČÁKOVÁ Margita

Možnosti inovácií metódy "Mystery shopping" - uplatnenie zahraničných skúseností v podmienkach slovenských podnikoch služieb
ROSTÁŠOVÁ Mária
BÁŤKA Miroslav
GOČÁLOVÁ Lívia

Globalizácia a práca manažéra
STRENITZEROVÁ Mariana

Courier, Express and Parcel Services in the new conditions
ŠVADLENKA Libor

Zásady riadenia vzťahov zo zákazníkmi
VACULÍK Juraj
KRUPPA Marek

Oceňovanie opcií pomocou Black - Scholesovho modelu a pomocou binomických stromov
VRÁBELOVÁ Lucia

Štatistika spoločenskej (verejnej) mienky
ZAJASENSKÁ Oľga

 

spacer

spacer

spacer

spacer
POŠTA, TELEKOMUNIKÁCIE A ELEKTRONICKÝ OBCHOD - I/2006


Achimský Karol KVALITA POŠTOVÝCH SLUŽIEB


prof. RNDr. Ing. Karol ACHIMSKÝ, CSc.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Čorejová Tatiana HODNOTOVÝ REŤAZEC A STRATÉGIA DIFERENCIÁCIE V POŠTOVOM PODNIKU


prof. Ing. Tatiana ČOREJOVÁ, PhD.

Ing. Lívia GOČÁLOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Kaštánek Pavel K PROBLEMATIKE STANOVENIA POČTU ZAMESTNANCOV


Ing. Pavel KAŠTÁNEK

Ing. Anna PAĎOUROVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Kremeňová Iveta LIBERALIZÁCIA POŠTOVÉHO TRHU


doc. Ing. Iveta KREMEŇOVÁ, PhD.

Ing. Jana PALKOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Madleňák Radovan ANALÝZA TRHU INTERNETOVEJ REKLAMY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE


Ing. Radovan MADLEŇÁK, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Madleňáková Lucia K PROBLEMATIKE VECNEJ A CENOVEJ REGULÁCIE POŠTOVÝCH SLUŽIEB


Ing. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Majerčáková Margita INFORMAČNÉ A ASISTENČNÉ SLUŽBY SLOVAK TELECOMU, A.S.


Dr. Ing. Margita MAJERČÁKOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Rostášová Mária MOŽNOSTI INOVÁCIÍ METÓDY „MYSTERY SHOPPING“ - UPLATNENIE ZAHRANIČNÝCH SKÚSENOSTÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PODNIKOV SLUŽIEB


prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD.

Ing. Miroslav BÁTKA

Ing. Lívia GOČÁLOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Strenitzerová Mariana GLOBALIZÁCIA A PRÁCA MANAŽÉRA


Ing. Mariana STRENITZEROVÁ, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Švadlenka Libor COURIER, EXPRESS AND PARCEL SERVICES IN THE NEW CONDITIONS


Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D.

Department of Transport Management, Marketing and Logistics
Jan Perner Transport Faculty
University of Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic

download (PDF)
Vaculík Juraj ZÁSADY RIADENIA VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI


doc. Ing. Juraj VACULÍK, PhD.

Ing. Marek KRUPPA

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Vrábelová Lucia OCEŇOVANIE OPCIÍ POMOCOU BLACK – SCHOLESOVHO MODELU A POMOCOU BINOMICKÝCH STROMOV


Mgr. Lucia VRÁBELOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Zajasenská Oľga ŠTATISTIKA SPOLOČENSKEJ (VEREJNEJ) MIENKY


doc. Ing. Oľga ZAJASENSKÁ, CSc.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.