spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - I/2007

ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Najčastejšie dôvody zlyhania projektu e-obchodu
KUBINA Milan
SEGEČ Pavel

História a súčasnosť elektronických platobných systémov na Slovensku
MADLEŇÁK Radovan
BENECH Peter

Zásahy štátu v oblasti politiky hospodárskej súťaže
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Vedecko-výskumná činnosť Katedry spojov v rokoch 2004 - 2006
PAĎOUROVÁ Anna
KREMEŇOVÁ Iveta

Personálny controlling
STRENITZEROVÁ Mariana

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Kubina Milan - Segeč Pavel NAJČASTEŠIE DOVODY ZLYHANIA PROJEKTU E-OBCHODU
KUBINA Milan

SEGEČ Pavel

Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Madleňák Radovan - Benech Peter HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ELEKTRONICKÝCH PLATOBNÝCH SYSTÉMOV NA SLOVENSKU
MADLEŇÁK Radovan

BENECH Peter

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Madleňáková Lucia ZÁSAHY ŠTÁTU V OBLASTI POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Paďourová Anna - Kremeňová Iveta VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ KATEDRY SPOJOV V ROKOCH 2004 - 2006
PAĎOUROVÁ Anna

KREMEŇOVÁ Iveta

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Strenitzerová Mariana PERSONÁLNY CONTROLLING
STRENITZEROVÁ Mariana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.