spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Digitalizace: nové výzvy a nové možnosti
BUREŠ Vladimír
ČECH Pavel
PONCE Daniela

Využitie marketingovej komunikácie pri napĺňaní odbytovej stratégie podniku
FRIANOVÁ Viera

Výsledky prieskumu uplatnenia absolventov Katedry spojov, ktorí ukončili inžinierske štúdium v júni 2007 v odboroch Poštové technológie a Poštové služby
HNATOVÁ Zuzana
P
ALKOVÁ Jana
KREMEŇOVÁ Iveta

Mimosúdne riešenie sporov podľa zákona o elektronických komunikáciách
OLŠÁK Branislav

Vedecko-výskumná činnosť Katedry spojov v rokoch 2005 - 2007
PAĎOUROVÁ Anna
KREMEŇOVÁ Iveta

Konkurencieschopnosť podnikov v období globalizácie
ŠTOFKOVÁ Katarína
KINZLOVÁ Petra

Diverzifikácia portfólia
TOKARČÍKOVÁ Lucia

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Bureš Vladimír - Čech Pavel - Ponce Daniela DIGITALIZACE: NOVÉ VÝZVY A NOVÉ MOŽNOSTI

BUREŠ Vladimír

ČECH Pavel

PONCE Daniela

Katedra informačních technologií
Fakulta informatiky a managementu
Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62
Hradec Králové
Česká republika

download (PDF)
Frianová Viera VYUŽITIE MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE PRI NAPĹŇANÍ ODBYTOVEJ STRATÉGIE PODNIKU

FRIANOVÁ Viera

Katedra manažmentu
Akadémia Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

download (PDF)Hnatová Zuzana - Palková Jana - Kremeňová Iveta VÝSLEDKY PRIESKUMU UPLATNENIA ABSOLVENTOV KATEDRY SPOJOV, KTORÍ UKONČILI INŽINIERSKE ŠTÚDIUM V JÚNI 2007 V ODBOROCH POŠTOVÉ TECHNOLÓGIE A POŠTOVÉ SLUŽBY

HNATOVÁ Zuzana

PALKOVÁ Jana

KREMEŇOVÁ Iveta

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Olšák Branislav MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV PODĽA ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

OLŠÁK Branislav

Inštitút MV SR
Bratislava
Slovenská republika

download (PDF)Paďourová Anna - Kremeňová Iveta VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ KATEDRY SPOJOV V ROKOCH 2005 - 2007

PAĎOUROVÁ Anna

KREMEŇOVÁ Iveta

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Štofková Katarína - Kinzlová Petra KONKURENCIESCHOPNOSŤ PODNIKOV V OBDOBÍ GLOBALIZÁCIE

ŠTOFKOVÁ Katarína

KINZLOVÁ Petra

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Tokarčíková Lucia DIVERZIFIKÁCIA PORTFÓLIA

TOKARČÍKOVÁ Lucia

Externá doktorandka na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.