spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Efektívny time manažment
BOMBALA Ľubomír

Projektový manažment s využitím metód PRINCE2
BOMBALA Ľubomír

Širokopásmový prístup v Slovenskej republike – komunikačná infraštruktúra
FABUŠ Juraj

Certifikovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov verejnej správy programom ECDL
GAJŇÁKOVÁ Michaela

Vývoj komunikácie v závislosti od životného cyklu podnikovej krízy
KÁDÁROVÁ Jaroslava

Stav e-governmentu vo vybraných krajinách EÚ
MAJERČÁKOVÁ Margita

Pozícia hodnotenia pracovníkov pri riadení pracovného výkonu v spojových podnikoch
MIŠIAKOVÁ Kvetoslava
STRÁNSKA Soňa

Postavenie a zameranie Katedry spojov z hľadiska výskumu
PAĎOUROVÁ Anna
KREMEŇOVÁ Iveta
IMRIŠKOVÁ Emília

Možnosti identifikácie pomocou RFID technológie
PAĎOUROVÁ Anna
MAJERČÁKOVÁ Margita

Značka – životný cyklus značky, atribúty dôležité pre vytvorenie úspešnej značky, potreba diagnostiky značky
POTKAN Tomáš

Metódy stanovenia vnútornej hodnoty akcie
TOKARČÍKOVÁ Lucia

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Bombala Ľubomír EFEKTÍVNY TIME MANAŽMENT

BOMBALA Ľubomír

KDHL IT Services Europe
Praha
Česká republika

externý doktorand na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

download (PDF)
Bombala Ľubomír PROJEKTOVÝ MANAŽMENT S VYUŽITÍM METÓD PRINCE2

BOMBALA Ľubomír

KDHL IT Services Europe
Praha
Česká republika

externý doktorand na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

download (PDF)
Fabuš Juraj ŠIROKOPÁSMOVÝ PRÍSTUP V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – KOMUNIKAČNÁ INFRAŠTRUKTÚRA


FABUŠ Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Gajňáková Micheala CERTIFIKOVANIE DIGITÁLNEJ GRAMOTNOSTI ZAMESTNANCOV VEREJNEJ SPRÁVY PROGRAMOM ECDL

GAJŇÁKOVÁ Michaela

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Kádárová Jaroslava VÝVOJ KOMUNIKÁCIE V ZÁVISLOSTI OD ŽIVOTNÉHO CYKLU PODNIKOVEJ KRÍZY

KÁDÁROVÁ Jaroslava

Katedra manažmentu a ekonomiky
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Slovenská republikaa

download (PDF)
Majerčáková Margita STAV E-GOVERNMENTU VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ

MAJERČÁKOVÁ Margita

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Mišiaková Kvetoslava - Stránska Soňa POZÍCIA HODNOTENIA PRACOVNÍKOV PRI RIADENÍ PRACOVNÉHO VÝKONU V SPOJOVÝCH PODNIKOCH


MIŠIAKOVÁ Kvetoslava

STRÁNSKA Soňa

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Paďourová Anna - Kremeňová Iveta - Imrišková Emília POSTAVENIE A ZAMERANIE KATEDRY SPOJOV Z HĽADISKA VÝSKUMU


PAĎOUROVÁ Anna

KREMEŇOVÁ Iveta

IMRIŠKOVÁ Emília

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Paďourová Anna - Majerčáková Margita MOŽNOSTI IDENTIFIKÁCIE POMOCOU RFID TECHNOLÓGIE


PAĎOUROVÁ Anna

MAJERČÁKOVÁ Margita

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Potkan Tomáš ZNAČKA – ŽIVOTNÝ CYKLUS ZNAČKY, ATRIBÚTY DÔLEŽITÉ PRE VYTVORENIE ÚSPEŠNEJ ZNAČKY, POTREBA DIAGNOSTIKY ZNAČKY

POTKAN Tomáš

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Tokarčíková Lucia METÓDY STANOVENIA VNÚTORNEJ HODNOTY AKCIE

TOKARĆÍKOVÁ Lucia

externá doktorandka na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.