spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - I/2011

ISSN 1336-8281

OBSAH

Elektronický podpis a možnosti jeho využitia – faktory vplývajúce na jeho využívanie
FABUŠ Juraj

 

Possible areas of application of the Geographic information system in Postal traffic
GRGUROVIC Biljana
STRBAC Slavica

 

Daň z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách
KRÁTKA Lucia

 

Akceptácia internetovej reklamy z pohľadu vybraných segmentov
MADLEŇÁK Radovan

 

Rozhodovacie kritéria pri výbere poskytovateľa poštových služieb
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

 

Porovnanie prístupu k ekonomickej regulácii letiskových poplatkov v SR a ČR
NOVÁK SEDLÁČKOVÁ Alena
DOUBRAVOVÁ Lenka

 

Technológie M2M komunikácie
VACULÍK Juraj
KORCHÁN Tomáš

 

Služby a plány spoločnosti O2 Telefónica Slovensko
VACULÍK Juraj
MONOŠI Micha
l

 

Komparatívna analýza uplatňovania spoločensky zodpovedného podnikania vo vybraných poštových podnikoch
ŽIAČKOVÁ Vladimíra

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis IV/2010

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.