spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - I/2012

ISSN 1336-8281

OBSAH

Zameniteľnosť poštovej služby z pohľadu jej účelu a využitia
ACHIMSKÁ Veronika
ACHIMSKÝ Lukáš

 

Meranie priestorovej dostupnosti
ACHIMSKÝ Lukáš

 

Elektronický podpis a možnosti jeho využitia – perspektívne oblasti pre využívanie elektronického podpisu – e-voľby
FABUŠ Juraj

 

Virtuálny projektový manažment – Model atribútov projektového manažéra
FABUŠ Jozef
KREMEŇOVÁ Iveta

 

Metóda momentového pozorovania – efektívna forma časovej štúdie
KAŠTÁNEK Pavel

 

Modellierung Der Zuverlässigkeit Verkehrslogistischer Netze
KEIL Reiner
KREMEŇOVÁ Iveta

 

Komparácia činiteľov internetovej ekonomiky na Slovensku a v rámci európskej únie
KIANIČKOVÁ Eva

 

Zhodnotenie finančných prostriedkov investovaných do komodity v období hospodárskej krízy 2/3
KOVÁČIKOVÁ Martina
MIČICOVÁ Zuzana

 

Kvantitatívny výskum riadenia služieb informačných technológií
KREMEŇOVÁ Iveta
KOLAROVSZKÁ Zuzana
FABUŠ Juraj

 

Požiadavky vybranej skupiny užívateľov na služby mobilných operátorov
MAJERČÁKOVÁ Margita

 

eBIZ ako podpora internetového obchodu
ZACHAR Juraj

 

Príklad dobrej praxe uplatňovania princípov spoločensky zodpovedného podnikania v poštovom podniku DHL Express Slovakia, spol. s.r.o.
ŽIAČKOVÁ Vladimíra

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis I/2012

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.