spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - I/2013

ISSN 1336-8281

OBSAH

Komparácia daňovo-odvodového zaťaženia ceny práce zamestnanca na Slovensku a vo Veľkej Británii
BREZÁNIOVÁ Magdaléna

 

Cloud computing
CÍBA Jakub
NEMČEK Bystrík

 

Špecializácia doručovacích rajónov podľa doručovaných zásielok
DYDŇANSKÝ Pavol
MADLEŇÁK Radovan

 

Zvýšenie interaktivity a skvalitnenie procesu výučby v oblasti mechanizácie a automatizácie pôšt formou multimediálnej e-aplikácie
KOLAROVSZKI Peter

 

Bezpečnosť a ochrana poštových prevádzok
LOVEČEK Tomáš
VEĽAS Andrej

 

Uplatnenie viackriteriálneho rozhodovania pri výbere poskytovateľa poštovej služby
MADLEŇÁKOVÁ Lucia
DYDŇANSKÝ Pavol

 

Kvalita vzdelávania z pohľadu možnosti uplatnenia absolventov študijného programu elektronický obchod a manažment v podnikateľskom prostredí Slovenskej republiky
MADUDOVÁ Emília
VARTIAK Lukáš

 

Elektronické sledovanie a ochrana majetku v maloobchode
MASLÁK Ondrej
VACULÍK Juraj

 

Význam internej komunikácie vo vybranom poštovom podniku
STRENITZEROVÁ Mariana

 

Konkurencieschopnosť podnikov v podmienkach európskej integrácie a globalizácie
ŠTOFKOVÁ Katarína

 

Možnosť vizualizácie logistického reťazca
VACULÍK Juraj
GREGÁŇ Peter

 

Strategické riadenie pomocou metódy Balanced Scorecard
ZUZČÁK Peter

 

Niektoré aspekty finančného riadenia v podniku
ZUZČÁK Peter
ŠTOFKOVÁ Katarína

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis I/2013

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.