spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - I/2014

ISSN 1336-8281

OBSAH

„Fuzzy Front End“ v inovačnom procese
CÍBA Jakub

 

Využitie teórie kritických faktorov úspechu pri dosahovaní konkurenčnej výhody
ĎUGELOVÁ Monika
STRENITZEROVÁ Mariana

 

Výber vozidla slúžiaceho k obsluhe územia v City logistike aplikáciou multikriteriálnej analýzy
FAZEKAŠ Miroslav
KUBASÁKOVÁ Iveta
ŠULGAN Marián

 

Návrh GLT etikety obsahujúcej RFID identifikátor v automobilovom priemysle
KOLAROVSZKI Peter
KOLAROVSZKÁ Zuzana
HLAVENA Peter

 

Vplyv nástrojov virálneho marketingu na návštevnosť webových stránok v podmienkach univerzity
MADLEŇÁK Radovan
MADLEŇÁKOVÁ Lucia
PACHEROVÁ Alena

 

FMEA ako súčasť plánovania kvality v poštových procesoch
MADLEŇÁKOVÁ Lucia
MADLEŇÁK Radovan

 

Analýza reklamného odvetvia v Slovenskej republike
MOČKOVÁ Miriam

 

Nové formy elektronického marketingu a možnosti oslovenia zákazníkov
TEPLICKÁ Katarína

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis I/2014

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.