spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - I/2015

ISSN 1336-8281

OBSAH

Definovanie prvku kritickej infraštruktúry v sektore elektronické komunikácie, podsektore siete a služby pevných a mobilných elektronických komunikácií
JURAČIČ Pavol
KUTAJ Milan

 

Testovanie RFID technológie v Automotive
KOLAROVSZKI Peter
TENGLER Jiří
VACULÍK Juraj
MASLÁK Ondrej
UNICKA Jakub

 

Riešenie problému viacerých obchodných cestujúcich pomocou genetického algoritmu
MACÍK Martin

 

Teoretické východiská vymedzenia kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike
MADUDOVÁ Emília

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis I/2015

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.