spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - II/2006

ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Die Langfristingen Geschäftlichen Erfolge Des Unternehmens – Kundernorientiertes Handeln
BADER Thomas
KREMEŇOVÁ Iveta

Voraussetzungen Fur Ein Innovatives Mobilitatsmanagement Mittels Location Based Services (LBS)
BAUMANN Stephan

Analýza konkurencie v odvetví poštových služieb
KREMEŇOVÁ Iveta
PALKOVÁ Jana

Analýza foriem internetovej reklamy - bannery
MADLEŇÁK Radovan

Cenová regulácia v sektore poštových služieb
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Ochrana spotrebiteľa na telekomunikačnom trhu
MAJERČÁKOVÁ Margita
PAĎOUROVÁ Anna

Podpora predaja vybraných expresných doručovateľských spoločností
MOČKOVÁ Miriam

Neexistencia univerzálne doporučiteľného modelu globálneho voľného trhu
MORAVČÍK Michal

Poštová výhrada a liberalizácia na európskom poštovom trhu
ROSTÁŠOVÁ Mária
BÁŤKA Miroslav

Vymedzenie a špecifiká sieťových odvetví
SEDLÁKOVÁ Jaroslava

RFID in Postal and Courier Services
ŠVADLENKA Libor

Aspekty realizácie elektronického obchodu
VACULÍK Juraj

Význam segmentácie pri hodnotení kvality služby z pohľadu zákazníkov spoločnosti Slovak Telecom
VALOVIČOVÁ Stanislava
VRÁBELOVÁ Lucia

Práca s alternatívnym znakom
ZAJASENSKÁ Oľga

 

spacer

spacer

spacer

spacer
POŠTA, TELEKOMUNIKÁCIE A ELEKTRONICKÝ OBCHOD - II/2006


Thomas Bader - Iveta Kremenová DIE LANGFRISTIGEN GESCHÄFTLICHEN ERFOLGE DES UNTERNEHMENS – KUNDERNORIENTIERTES HANDELN

Dipl.-Betriebswirt Thomas BADER

FIDUCIA, Regionaldirektion Südwest
Karlsruhe
Deutschland

doc. Ing. Iveta KREMEŇOVÁ, PhD.

Katedra spojov, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Stephan Baumann VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN INNOVATIVES MOBILITÄTSMANAGEMENT MITTELS LOCATION BASED SERVICES (LBS)

Dr.-Ing. Stephan BAUMANN

Technische Universität Dresden
Professur für Verkehrsnachrichtensysteme
D-01069 Dresden
Deutschland

download (PDF)Iveta Kremenová - Jana Palková ANALÝZA KONKURENCIE V ODVETVÍ POŠTOVÝCH SLUŽIEB

doc. Ing. Iveta KREMEŇOVÁ, PhD.

Ing. Jana PALKOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Radovan Madlenák ANALÝZA FORIEM INTERNETOVEJ REKLAMY - BANNERY

Ing. Radovan MADLEŇÁK, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Lucia Madlenáková CENOVÁ REGULÁCIA V SEKTORE POŠTOVÝCH SLUŽIEB

Ing. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Margita Majercáková - Anna Padourová OCHRANA SPOTREBITEĽA NA TELEKOMUNIKAČNOM TRHU

Dr. Ing. Margita MAJERČÁKOVÁ

Ing. Anna PAĎOUROVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Miriam Mocková PODPORA PREDAJA VYBRANÝCH EXPRESNÝCH DORUČOVATEĽSKÝCH SPOLOČNOSTÍ

Ing. Miriam MOČKOVÁ, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Michal Moravcík NEEXISTENCIA UNIVERZÁLNE DOPORUČITEĽNÉHO MODELU GLOBÁLNEHO VOĽNÉHO TRHU

Ing. Michal MORAVČÍK, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Mária Rostášová - Miroslav Bátka POŠTOVÁ VÝHRADA A LIBERALIZÁCIA NA EURÓPSKOM POŠTOVOM TRHU

prof. Ing. Mária ROSTÁŠOVÁ, PhD.

Ing. Miroslav BÁŤKA

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Jaroslava Sedláková VYMEDZENIE A ŠPECIFIKÁ SIEŤOVÝCH ODVETÍ

Ing. Jaroslava SEDLÁKOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Libor Švadlenka RFID IN POSTAL AND COURIER SERVICES

Ing. Libor ŠVADLENKA, Ph.D.

Department of Transport Management, Marketing and Logistics
Jan Perner Transport Faculty
University of Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Czech Republic

download (PDF)Juraj Vaculík ASPEKTY REALIZÁCIE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

doc. Ing. Juraj VACULÍK, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Stanislava Valovicová - Lucia Vrábelová VÝZNAM SEGMENTÁCIE PRI HODNOTENÍ KVALITY SLUŽBY Z POHĽADU ZÁKAZNÍKOV SPOLOČNOSTI SLOVAK TELECOM

Ing. Stanislava VALOVIČOVÁ, PhD.

Mgr. Lucia VRÁBELOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Olga Zajasenská PRÁCA S ALTERNATÍVNYM ZNAKOM

doc. Ing. Oľga ZAJASENSKÁ, CSc.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.