spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - II/2007

ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

SPAM - horúci problém internetového sveta
BELANOVÁ Andrea

Poisťovacie podvody
KOŠŤÁLOVÁ Alena

Liberalizácia poštových trhov
KREMEŇOVÁ Iveta

TELEWORKING a komunikačné technológie
KUBINA Milan
LENDEL Viliam

E-mail marketing a možnosti jeho využitia
MADLEŇÁK Radovan

Zásahy štátu v oblasti politiky hospodárskej súťaže na trhu elektronických komunikácií
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Poskytovanie internetových služieb malým firmám v lokalite Žilina
MAJERČÁKOVÁ Margita

Parciálne členenie marketingových stratégií
MARTINKA Michal
KREMŇOVÁ Iveta

Outsourcing v riadení ľudských zdrojov - áno či nie?
STRENITZEROVÁ Mariana

Internetový hosting (webhosting) a doménové služby
VACULÍK Juraj
FRAŠTIA Emil

Tvorba portfólia
ZAJASENSKÁ Oľga
TOKARČÍKOVÁ Lucia

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Belanová Andrea SPAM - HORÚCI PROBLÉM INTERNETOVÉHO SVETA

BELANOVÁ Andrea

AGO, spol. s r.o.
Kysucký Lieskovec
Slovenská republika

download (PDF)
Košťálová Alena POISŤOVACIE PODVODY

KOŠŤÁLOVÁ Alena

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Kremeňová Iveta LIBERALIZÁCIA POŠTOVÝCH TRHOV

KREMEŇOVÁ Iveta

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Kubina Milan - Lendel Viliam TELEWORKING A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

KUBINA Milan

LENDEL Viliam

Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Madleňák Radovan E-MAIL MARKETING A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA

MADLEŇÁK Radovan

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Madleňáková Lucia ZÁSAHY ŠTÁTU V OBLASTI POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE NA TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Majerčáková Margita POSKYTOVANIE INTERNETOVÝCH SLUŽIEB MALÝM FIRMÁM V LOKALITE ŽILINA

MAJERČÁKOVÁ Margita

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Martinka Michal - Kremeňová Iveta PARCIÁLNE ČLENENIE MARKETINGOVÝCH STRATÉGIÍ

MARTINKA Michal

KREMEŇOVÁ Iveta

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Strenitzerová Mariana OUTSOURCING V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV - ÁNO ČI NIE?

STRENITZEROVÁ Mariana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Vaculík Juraj - Fraštia Emil INTERNETOVÝ HOSTING (WEBHOSTING) A DOMÉNOVÉ SLUŽBY

VACULÍK Juraj

FRAŠTIA Emil

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Zajasenská Oľga - Tokarčíková Lucia TVORBA PORTFÓLIA

ZAJASENSKÁ Oľga

TOKARČÍKOVÁ Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.