spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Procesný model v subdodávateľskej firme v telekomunikáciách
ČOREJOVÁ Tatiana
STRIGÁČ Jozef

Osobitosti marketingovej komunikácie v podnikoch služieb
FRIANOVÁ Viera

Implementácia stratégie so systémom
FUČELA René
KINZLOVÁ Petra

Quality management approach in IT services
HNATOVÁ Zuzana
KOLAROVSZKI
Peter

Vnútorný trh pre poštové služby v rámci Európskej únie
KREMEŇOVÁ Iveta
PALKOVÁ Jana

Meranie priestorovej dostupnosti pôšt na území mesta Bratislava pomocou percepčných mier dostupnosti (kvalitatívny prístup)
KRIŽAN František
TOLMÁČI Ladislav

Využitie internetu v marketingovom výskume
KUBINA Milan
LENDEL Viliam

Návrh elektronického systému Oznámenie o uložení zásielky prostredníctvom SMS správy
ŠIMEK Tomáš
VACULÍK Juraj

Význam segmentácie pri formovaní stratégie banky
STRENITZEROVÁ Mariana
ŽUREKOVÁ Martina

Problematika univerzální poštovní služby
ŠVADLENKA Libor
ROTH Jan

Prístupy k tvorbe optimálneho portfólia
TOKARČÍKOVÁ Lucia

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Čorejová Tatiana - Strigáč Jozef PROCESNÝ MODEL V SUBDODÁVATEĽSKEJ FIRME V TELEKOMUNIKÁCIÁCH

ČOREJOVÁ Tatiana

STRIGÁČ Jozef

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Frianová Viera OSOBITOSTI MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE V PODNIKOCH SLUŽIEB

FRIANOVÁ Viera

Katedra manažmentu
Akadémia Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

download (PDF)Fučela René - Kinzlová Petra IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIE SO SYSTÉMOM

FUČELA René

KINZLOVÁ Petra

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Hnatová Zuzana - Kolarovszki Peter QUALITY MANAGEMENT APPROACH IN IT SERVICES

HNATOVÁ Zuzana

KOLAROVSZKI Peter

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Kremeňová Iveta - Palková Jana VNÚTORNÝ TRH PRE POŠTOVÉ SLUŽBY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE

KREMEŇOVÁ Iveta

PALKOVÁ Jana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Križan František - Tolmáči Ladislav MERANIE PRIESTOROVEJ DOSTUPNOSTI PÔŠT NA ÚZEMÍ MESTA BRATISLAVA POMOCOU PERCEPČNÝCH MIER DOSTUPNOSTI (KVALITATÍVNY PRÍSTUP)

KRIŽAN František

TOLMÁČI Ladislav

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Prírodovedecká fakulta
UK Bratislava
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Slovenská republika

download (PDF)Kubina Milan - Lendel Viliam VYUŽITIE INTERNETU V MARKETINGOVOM VÝSKUME

KUBINA Milan
LENDEL Viliam

Katedra menežérskych teórií
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Šimek Tomáš - Vaculík Juraj NÁVRH ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY PROSTREDNÍCTVOM SMS SPRÁVY

ŠIMEK Tomáš

VACULÍK Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Strenitzerová Mariana - Žureková Martina VÝZNAM SEGMENTÁCIE PRI FORMOVANÍ STRATÉGIE BANKY

STRENITZEROVÁ Mariana

ŽUREKOVÁ Martina

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Švadlenka Libor - Roth Jan PROBLEMATIKA UNIVERZÁLNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY

ŠVADLENKA Libor

ROTH Jan

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky
Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Česká republika

Česká pošta, s.p.
Sekce řízení poštovní přepravy
Politických Vězňů 909/4
115 00 Praha 1
Česká republika

download (PDF)Tokarčíková Lucia PRÍSTUPY K TVORBE OPTIMÁLNEHO PORTFÓLIA

TOKARČÍKOVÁ Lucia

Externá doktorandka na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.