spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

SEO – optimalizácia pre vyhľadávače
BACHANOVÁ Petra

Postavenie spoločnosti DHL na trhu Freight Forwardingu
BOMBALA Ľubomír

Širokopásmový prístup v Slovenskej republike – porovnanie s krajinami EÚ
FABUŠ Juraj

Marketingová komunikácia – významný nástroj marketingového inštrumentária štátnej vysokej školy
FRIANOVÁ Viera

Úverové možnosti malých a stredných podnikov
KAŠTÁNEK Pavel

Zobrazenie nákladov v nákladovom controllingu prostredníctvom účtovníctva
KRÁTKA Lucia

Identifikácia kľúčových faktorov pre vytvorenie užívateľsky orientovanej web aplikácie
KREMEŇOVÁ Iveta
HNÁTOVÁ Zuzana

Knowledge management and its signification for organization success
KUBIČEK Milan

Vplyv prijatia nového zákona o ochrane spotrebiteľa na postavenie spotrebiteľa na trhu elektronických komunikácií
MAJERČÁKOVÁ Margita

Nové služby portálu verejnej správy
MAJERČÁKOVÁ Margita
HOLKA Radoslav

Implementácia RFID systémov v prostredí SCM
MICHÁLEK Ivan
VACULÍK Juraj

Ohrozuje svetová finančná kríza eurozónu?
PAĎOUROVÁ Anna
MIČEKOVÁ Mária

Nové smery v meraní firemnej výkonnosti
STRENITZEROVÁ Mariana

Liberalizace evropského poštovního trhu
ŠVADLENKA Libor
ROTH Jan

Databanking - tretia generácia elektronického bankovníctva
VACULÍK Juraj
BENECH Peter

RFID middleware v poštových službách
VAŠKO Martin
VACULÍK Juraj

spacer

spacer

spacer

spacer
Bachanová Petra SEO – OPTIMALIZÁCIA PRE VYHĽADÁVAČE

BACHANOVÁ Petra

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Bombala Ľubomír POSTAVENIE SPOLOČNOSTI DHL NA TRHU FREIGHT FORWARDINGU

BOMBALA Ľubomír

DHL IT Services Europe
Praha
Česká republika

externý doktorand na Katedre spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

download (PDF)
Fabuš Juraj ŠIROKOPÁSMOVÝ PRÍSTUP V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – POROVNANIE S KRAJINAMI EÚ


FABUŠ Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Frianová Viera MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA – VÝZNAMNÝ NÁSTROJ MARKETINGOVÉHO INŠTRUMENTÁRIA ŠTÁTNEJ VYSOKEJ ŠKOLY

FRIANOVÁ Viera

Katedra manažmentu
Akadémia Ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

download (PDF)
Kaštánek Pavel ÚVEROVÉ MOŽNOSTI MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

KAŠTÁNEK Pavel

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Krátka Lucia ZOBRAZENIE NÁKLADOV V NÁKLADOVOM CONTROLLINGU PROSTREDNÍCTVOM ÚČTOVNÍCTVA

KRÁTKA Lucia

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Kremeňová Iveta - Hnátová Zuzana IDENTIFIKÁCIA KĽÚČOVÝCH FAKTOROV PRE VYTVORENIE UŽÍVATEĽSKY ORIENTOVANEJ WEB APLIKÁCIE


KREMEŇOVÁ Iveta

HNÁTOVÁ Zuzana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Kubiček Milan KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ITS SIGNIFICATION FOR ORGANIZATION SUCCESS


KUBIČEK Milan

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Majerčáková Margita VPLYV PRIJATIA NOVÉHO ZÁKONA O OCHRANE SPOTREBITEĽA NA POSTAVENIE SPOTREBITEĽA NA TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ


MAJERČÁKOVÁ Margita

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Majerčáková Margita - Holka Radpslav NOVÉ SLUŽBY PORTÁLU VEREJNEJ SPRÁVY


MAJERČÁKOVÁ Margita

HOLKA Radoslav

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Michálek Ivan - Vaculík Juraj IMPLEMENTÁCIA RFID SYSTÉMOV V PROSTREDÍ SCM


MICHÁLEK Ivan

VACULÍK Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Paďourová Anna - Mičeková Mária OHROZUJE SVETOVÁ FINANČNÁ KRÍZA EUROZÓNU?


PAĎOUROVÁ Anna

MIČEKOVÁ Mária

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Strenitzerová Mariana NOVÉ SMERY V MERANÍ FIREMNEJ VÝKONNOSTI

STRENITZEROVÁ Mariana

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Švadlenka Libor - Roth Jan LIBERALIZACE EVROPSKÉHO POŠTOVNÍHO TRHU


ŠVADLENKA Libor

ROTH Jan

Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky
Dopravní fakulta Jana Pernera
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Česká republika

Česká pošta, s.p.
Sekce řízení poštovní přepravy
Politických Vězňů 909/4
115 00 Praha 1
Česká republikaa

download (PDF)Vaculík Juraj - Benech Peter DATABANKING - TRETIA GENERÁCIA ELEKTRONICKÉHO BANKOVNÍCTVA


VACULÍK Juraj

BENECH Peter

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)Vaško Martin - Vaculík Juraj RFID MIDDLEWARE V POŠTOVÝCH SLUŽBÁCH


VAŠKO Martin

VACULÍK Juraj

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)

<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.