spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - II/2010

ISSN 1336-8281

OBSAH

Vybrané aspekty aplikácie metód PRINCE2 a MSP v projektovom a v programovom manažmente
BOMBALA Ľubomír
MAJERČÍKOVÁ Viera

 

Optimalizácia výberu nástrojov komunikačného mixu podniku s využitím programu EXPERT CHOICE
FRIANOVÁ Viera

 

Strategické riadenie ľudských zdrojov v podmienkach Slovenskej pošty
JANDZÍKOVÁ Kamila
STRENITZEROVÁ Mariana

 

Metodika testovania nezávislosti medzi kvalitatívnymi znakmi
KOŠŤÁLOVÁ Alena
ZAJASENSKÁ Oľga

 

Inovácie a znalostný manažment
KUBIČEK Milan
HRBÁŇOVÁ Katarína

 

Možnosti obchodovania na burze 1/3
MIČICOVÁ Zuzana
KOVÁČIKOVÁ Martina

 

Skúmanie produktivity pri inkase pohľadávok s využitím informačných a komunikačných technológií
PUCHÁ Nikoleta

 

Stanovení nákladů závazku univerzální poštovní služby
ŠVADLENKA Libor
ROTH Jan

 

Popis rozhrania databankingu
VACULÍK Juraj
BENECH Peter

 

Aplikácia internetu a mobilných technológii v marketingovej stratégii podniku
VACULÍK Juraj
TRUCHLA Lenka

 

Hľadanie medznej miery akceptácie internetovej reklamy v podmienkach vybraného zákazníckeho segmentu - II
ŽIAČKOVÁ Vladimíra
MADLEŇÁK Radovan

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis II/2010

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.