spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - II/2012

ISSN 1336-8281

OBSAH

Simulačný model skladového hospodárstva
ACHIMSKÝ Lukáš
ACHIMSKÁ Veronika

 

Porovnanie podnikateľských prostredí Slovenskej, Českej a Poľskej republiky z pohľadu daňovej politiky
BREZÁNIOVÁ Magdaléna
ŠTOFKOVÁ Zuzana

 

Hodnotenie web dizajnu elektronického obchodu
CÍBA Jakub

 

Segmenty a nástroje predaja zákazníckej bázy firemných zákazníkov poštového podniku
DYDŇANSKÝ Pavol
MADLEŇÁK Radovan

 

Změna procesů a vztahů státu k občanovi pomocí egovernmentu
HRDÁ Marcela
KREMEŇOVÁ Iveta

 

Vývoj, predikcia a využitie ukazovateľov podnikateľského prostredia pre skvalitnenie poštových služieb
KOŠŤÁLOVÁ Alena

 

Služby poskytovateľov freewebemailových služieb
MADLEŇÁK Radovan
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

 

Hodnotenie postavenia poštových podnikov na trhu poštových služieb
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

 

Analýza využívania služieb egovernmentu v SR
MADLEŇÁKOVÁ Lucia
MADLEŇÁK Radovan

 

Functioning of Polish Postal Services Market During the Financial Crisis
MROWIEC Paweł

 

Úroveň poskytovania poštových elektronických služieb v oblasti ePOST
NEMČEK Bystrík
KREMEŇOVÁ Iveta
TORNYAIOVÁ Rita

 

Výpočet vzorky respondentov v marketingovom prieskume pri jednoduchom a viacstupňovom delení
STRÍČEK Ivan

 

Elektronický obchod a ochrana osobných údajov
ŠUKALOVÁ Viera
CENIGA Pavel

 

Analýza vplyvu vybraných faktorov na výšku mzdy zamestnancov v Žilinskom kraji
ŠVÁBOVÁ Lucia

 

Vývoj trhu elektronických komunikácií na Slovensku
ZACHAR Juraj
KUNERTOVÁ Petra

 

Analýza úrovne inovácií poštových služieb vybraných poštových operátorov
NEMČEK Bystrík
KREMEŇOVÁ Iveta
TORNYAIOVÁ Rita

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis II/2012

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.