spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - II/2014

ISSN 1336-8281

OBSAH

Atribúty úspešnej virálnej správy určenej pre študento
BACHANOVÁ HOLLÁ Petra

 

Využitie sociálnej siete v marketingu podniku služieb
CÍBA Jakub

 

Užívateľské testovanie webovej stránky s využitím očnej kamery
DOBÁKOVÁ Lucia
CHRENKOVÁ Alena

 

Riadenie ľudských zdrojov v marketingovej a eventovej agentúre v kontexte modelu 5P
ĎUGELOVÁ Monika
STRENITZEROVÁ Mariana
ŠUBÍKOVÁ Mária

 

Zlepšenie stratégie firmy na základe analýzy zoraďovania lokálnych výsledkov v Google
ĎURICA Marek
ŠVÁBOVÁ Lucia

 

Reálna identifikácia vybraného komponentu v automobilovom priemysle prostredníctvom RFID technológie
KOLAROVSZKI Peter
TENGLER Jiří
VACULÍK Juraj
MASLÁK Ondrej
UNICKA Jakub

 

Mapovanie podnikových procesov v poštovom podniku
KOVÁČIKOVÁ Martina
VOJTKOVÁ Eva

 

The formation and development of social capital of the postal service
LIVA Olga
STRÍČEK Ivan

 

Kódovanie označovania zásielok na fyzickej úrovni nosiča informácie
MASLÁK Ondrej
VACULÍK Juraj

 

Význam sociálnych sietí v marketingovej komunikácii podnikov
MORAVČÍKOVÁ Katarína
WEISSOVÁ Ivana
MAJERČÁK Peter

 

Zkoumání vybraných forem fyzikálních vlivů pří měření s RFID technológií
TENGLER Jiří
KOLAROVSZKI Peter

 

Návrh zákazníckej karty pre poštového operátora
VACULÍK Juraj
KOVALÍKOVÁ Alena

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis II/2014

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.