spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - II/2015

ISSN 1336-8281

OBSAH

Pozitívna flexibilizácia práce v prostredí elektronického obchodu
ĎUGELOVÁ Monika
STRENITZEROVÁ Mariana

 

Vnímanie jednotlivých nástrojov podpory predaja na internete z hľadiska zákazníkov
HOLLÁ BACHANOVÁ Petra

 

Využitie regresnej a korelačnej analýzy pri hľadaní optimálneho zloženia faktorov ovplyvňujúcich výšku poistného v povinnom zmluvnom poistení
KOŠŤÁLOVÁ Alena
PAVLIČKO Michal
SOPKOVÁ Zuzana

 

Mapovanie podnikových procesov v poštovom podniku
KOVÁČIKOVÁ Martina
KOVÁČOVÁ Lenka

 

Komplexné hodnotenie použiteľnosti univerzitných WWW stránok
KREMEŇOVÁ Iveta
KVASNICOVÁ Terézia

 

Alokácia spracovateľského strediska v prepravnej sieti zohľadňujúca reálny tok objemu zásielok
MACÍK Martin

 

Požiarna bezpečnosť poštových zásielok v motorovom vozidle
SVETLÍK Jozef

 

The smart package as a tool of Internet of things
TENGLER Jiří
KOLAROVSZKI Peter
PAĎOUROVÁ Anna

 

spacer

spacer

spacer

spacer
Časopis II/2015

<<späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.