spacer Casopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod
Aktuálne císloArchívInformácieRedakcia

spacer
ARCHÍV - III/2006

ISSN 1336-8281

Titulka

Obsah

Mobile payments on m-commerce market
BINDA Jacek
GRUSZKA Katarzyna

Uplatnenie absolventov študijného odboru Poštová a telekomunikacná prevádzka v praxi
FABUŠ Juraj
VALOVICOVÁ Stanislava
KREMENOVÁ Iveta

Ekonomické dopady zavedenia DVB-T v SR
HRUDKAY Karol

Analýza vývoja trhu s informacno - komunikacnými technológiami a jeho štruktúra
KREMEŇOVÁ Iveta

Analýza foriem internetovej reklamy - e-mailová reklama
MADLEŇÁK Radovan

Liberalizácia a prístup k poštovej sieti
MADLEŇÁKOVÁ Lucia

Cesta k znalostnej spolocnosti
PAĎOUROVÁ Anna
MAJERČÁKOVÁ Margita

Prínos a význam CRM pri zvyšovaní efektívnosti vybraného sietového podniku
STRENITZEROVÁ Mariana

Možnosti využitia metódy strategického manažmentu – BSC v sietovom podniku
ŠTOFKOVÁ Katarína
KINZLOVÁ Petra

Analýza Black – Scholesovho modelu pre futures opcie
VRÁBELOVÁ Lucia

Poštové služby a grafické zobrazovanie - Cast prvá
ZAJASENSKÁ Oľga

 

spacer

spacer

spacer

spacer
POŠTA, TELEKOMUNIKÁCIE A ELEKTRONICKÝ OBCHOD - III/2006


BINDA Jacek, GRUSZKA Katarzyna MOBILE PAYMENTS ON M-COMMERCE MARKET

Prof. WSBiF dr hab. inz. Jacek BINDA

Katedra Finansów i Bankowości
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
Polská republika

Mgr. Katarzyna GRUSZKA

Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie
Polská republika

download (PDF)
FABUŠ Juraj, VALOVIČOVÁ Stanislava, KREMEŇOVÁ Iveta UPLATNENIE ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO ODBORU POŠTOVÁ A TELEKOMUNIKACNÁ PREVÁDZKA V PRAXI

Ing. Juraj FABUŠ

Ing. Stanislava VALOVIČOVÁ

doc. Ing. Iveta KREMEŇOVÁ, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Hrudkay Karol EKONOMICKÉ DOPADY ZAVEDENIA DVB-T V SR

Ing. Karol HRUDKAY

Výskumný ústav dopravný, a.s.
Velký Diel 3323
010 08 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Kremeňová Iveta ANALÝZA VÝVOJA TRHU S INFORMACNO - KOMUNIKACNÝMI TECHNOLÓGIAMI A JEHO ŠTRUKTÚRA

doc. Ing. Iveta KREMEŇOVÁ, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Madleňák Radovan ANALÝZA FORIEM INTERNETOVEJ REKLAMY – E-MAILOVÁ REKLAMA

Ing. Radovan MADLEŇÁK, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Madleňáková Lucia LIBERALIZÁCIA A PRÍSTUP K POŠTOVEJ SIETI

Ing. Lucia MADLEŇÁKOVÁ, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Paďourová Anna, Majerčáková Margita CESTA K ZNALOSTNEJ SPOLOCNOSTI

Ing. Anna PADOUROVÁ

Dr. Ing. Margita MAJERČÁKOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Strenitzerová Mariana PRÍNOS A VÝZNAM CRM PRI ZVYŠOVANÍ EFEKTÍVNOSTI VYBRANÉHO SIETOVÉHO PODNIKU

Ing. Mariana STRENITZEROVÁ, PhD.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Štofková Katarína, Kinzlová Petra MOŽNOSTI VYUŽITIA METÓDY STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU – BSC V SIETOVOM PODNIKU

Ing. Katarína Štofková

Ing. Petra KINZLOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Vrábelová Lucia ANALÝZA BLACK – SCHOLESOVHO MODELU PRE FUTURES OPCIE

Mgr. Lucia VRÁBELOVÁ

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)
Zajasenská Oľga POŠTOVÉ SLUŽBY A GRAFICKÉ ZOBRAZOVANIE - CAST PRVÁ

doc. Ing. Oľga ZAJASENSKÁ, CSc.

Katedra spojov
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1
010 26 Žilina
Slovenská republika

download (PDF)


<< späťISSN 1336-8281
aktuálne císlo | archív | informácie | redakcia | home
copyright ©2005 Napíšte nám.